Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma İçin Yapılması Gerekenler

Boşanmayı düşünen insanların önünde iki yol vardır. Bunlardan ilki iyi bir boşanma avukatı yardımı ile bu davayı açmaktır. İkinci yöntem ise boşanma davasını avukatsız açmaktır. Eğer bir boşanma avukatı yardımı ile bu davayı açacaksanız yapmanız gereken tek şey boşanma avukatına boşanma vekaleti vermektir. Bu durumda avukatınız sizin adınıza boşanma davasını açacak ve takip edecektir. Eğer davanız anlaşmalı boşanma davası değilse duruşmaya bile gitmeden boşanmanız mümkündür. Boşanma için yapılması gerekenler nedir sorusuna cevap vermek gerekirse;

 • öncelikle bir boşanma dava dilekçesi oluşturmak gerekir,
 • bu dava dilekçesi HMK 119. madde de yer alan şartları taşımak zorundadır,
 • söz konusu dava dilekçesi oluşturulduktan sonra Ankara adliyesinde bulunan hukuk tevzi bürosuna verilmelidir,
 • gerekli harçlar ve gider avansı ödenmelidir,
 • dava açıldıktan sonra dilekçeler aşamasına geçilir bu aşama bittikten sonrada ön inceleme duruşması yapılır,
 • daha sonra tanıklar dinlenir ve gerekli deliller ilgili kurumlardan getirtilir,
 • son olarak ta mahkeme boşanma iddialarının somut delillerle ispatlandığına kanaat getirirse boşanmaya karar verir.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gerekenler

Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmesi için bir takım şartların yerine getirilmiş olması gerekir; bu şartlar TMK’nın 166. maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Bu şartları taşıyan kişiler anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Anlaşmalı boşanma oldukça kısa süren ve daha az masraflı bir dava türüdür. Bu sebeple bir çok kişi bu davayı tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının bir diğer avantajı da tarafların boşanmanın mali sonuçları konusunda kendileri karar vermesidir. Peki anlaşmalı boşanma için yapılması gerekenler nelerdir ?

 • Anlaşmalı boşanma davasının kabul edilebilmesi için tarafların evliliğinin en az bir sene sürmüş olması gerekir.
 • Tarafların mutlaka hakim karşısına çıkması gerekir.
 • Anlaşmış olan hususlar doğrultusunda bir anlaşmalı boşanma protokolü oluşturulur.
 • Bu protokolde; boşanma, nafaka, velayet, çocukla kişisel ilişki, maddi manevi tazminat ve malların paylaşımına ilişkin hususlar yer alır.
 • Bir anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile bu protokol mahkemeye sunulur.
 • Gerekli gider avansı ve harçlar yatırıldıktan sonra davanın hangi mahkemeye düştüğü belli olur.
 • İlgili mahkeme kalemine giderek duruşmanın öne alınması için öne alım dilekçesi verilir.
 • Belirlenen gün ve saatte duruşmaya giderek boşanmak istediğinizi hakime iletirsiniz.
 • Daha sonra gerekçeli karar yazılır ve temyizden feragat edilerek boşanma kararı kesinleştirilir.

Çekişmeli Boşanma İçin Gerekenler

Eğer evliliğiniz bir yıldan az sürmüş ise ya da boşanma konusunda anlaşmaya sağlayamıyorsanız davanızı çekişmeli boşanma davası olarak açmanız gerekir. Çekişmeli boşanma davası oldukça uzun süren ve zor davalardır. Bu sebeple iyi bir Ankara boşanma avukatı ile bu davayı açmanızı tavsiye ederim. Çekişmeli boşanma için yapılması gerekenler nelerdir?

 • Boşanma davasının kazanılabilmesi için öncelikle geçerli bir boşanma sebebi bulmanız gerekir.
 • Bu boşanma sebebine dayanan bir boşanma dava dilekçesi hazırlanır.
 • Bu dava dilekçesinde iddiaların nasıl ispatlanacağı açık ve ayrıntılı bir şekilde yazılır.
 • Bu dava dilekçesi aile mahkemesine verilir.
 • Dilekçeler aşaması bittikten sonra duruşma safhası başlar.
 • Duruşma aşamasında tanıklar dinlenir.
 • Eğer tanıklar boşanma davasında yer alan hususları doğrular nitelikte beyanda bulunursa yada başka delillerle boşanma sebebi ispatlanabilirse aile mahkemesi tarafların boşanmalarına karar verir.
 • Davayı kaybeden taraf dosyayı temyiz edebilir yani Yargıtay’a gönderebilir.
 • Dosya temyiz edilmezse yada Yargıtay boşanma kararını onarsa karar kesinleşir ve taraflar boşanmış olur.

Boşanma İçin Yapılması Gerekenler

 

Yorumlar (4)

 1. Erkan
 2. Ramazan
 3. Uğur
 4. Fatma