Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma avukatı Ankara diyince özellikle boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış ve Ankara’da çalışan avukatlar gelir akla. Boşanma davaları günümüzde hızla artış göstermektedir. Bu artışının pek çok sosyolojik nedeni mevcuttur. Ankara’da açılan boşanma davaları ise Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. Bu nedenle Ankara’da bir çok boşanma avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlar sadece boşanma davalarına bakmakta ve bu alanda uzmanlaşmaktadır. Boşanma davası açılırken iyi bir boşanma avukatından yardım alınması çok önemlidir. Zira iyi bir boşanma avukatı hem davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır hemde müvekkillerin hak kaybına uğramasının önüne geçecektir.

Şiddetli Geçimsizlik

Boşanma Avukatı Ankara

Açılan boşanma davalarının çok büyük bir oranı şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılmaktadır. Bu davalar Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında açılmaktadır. Bunun dışında zina, terk, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı gibi özel boşanma nedenleri de bulunmaktadır.

Boşanmak isteyen kişiler bu kanun maddelerinden birine veya bir kaçına dayanarak boşanma davası açabilirler. Taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında anlaşabilirlerse boşanma davalarını anlaşmalı olarak ta açabilirler.

bosanma avukati ankara avukat ankara

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Boşanma Avukatı Ankara

Fakat anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Aksi halde taraflar davalarını çekişmeli olarak açmak durumundadırlar.Boşanma davası açmayı düşünen kişiler öncelikli olarak bir ankara boşanma avukatına başvurmalıdırlar.

Boşanma avukatı Ankara ilinde çalışabileceği gibi başka bir ilde de çalışabilir. Avukatlar sadece bağlı bulundukları baro çevresinde iş yapmazlar. Avukatların Türkiye’nin her yerinde davaya girme yetkilileri bulunmaktadır. Başka ilde çalışan avukatlar da Ankara ilinde boşanma davası açabilirler. Fakat bu durumda avukatların ulaşım ve konaklama masrafları müvekkil tarafından ödeneceği için daha masraflı olabilir. Bu yüzden Ankara ilinde bulunan bir boşanma avukatından yardım almak daha faydalı olacaktır. Eğer boşanma isteyen kişinin maddi durumu iyi değilse ve avukat yardımı almak istiyorsa bu durumda Ankara Barosu Adli Yardım merkezine başvuruda bulunabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davaları - Boşanma Avukatı Ankara

Anlaşmalı Boşanma Davaları – Boşanma Avukatı Ankara

Ankarada Boşanma Avukatlarının Sayısı

Neredeyse Ankarada bulunan bütün avukatlar boşanma davası almaktadır. Ancak size yardımcı olabilecek, boşanma avukatlığı konusunda tecrübeli ve uzman boşanma avukatı sayısı 10 u geçmez. Bu ifadeyi müvekkilerden duyduğumuz bir takım şeylerden dolayı kullanıyorum. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukatlık sabır,tecrübe ve uzmanlık gerektirir. Hatta anlaşmalı boşanma davalarında bile bazen sorun çıkabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır? – Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davası bir dilekçeyle gerekli harç ve vergiler ödendikten sonra Sıhhıye de bulunan Ankara Adliyesinde açılır. Boşanma davası açmadan önce boşanmanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olacağı tayin edilmelidir. Çünkü çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının açılış şekli farklıdır. Ankaradaki boşanma avukatınız size bu konuda yol gösterecektir.

Şiddetli Geçimsizlik

Boşanma Davalarında Hak Kaybı

Boşanma davalarında hak kaybına uğramamak için boşanma avukatı aracılığıyla davanızı sürdürmeniz lehinize olur. Çünkü çekişmeli boşanma davaları uzman ve deneyimli biri tarafından açılmadığı taktirde aylar hatta yıllar sürebilir.Nafaka tayini,çocukların durumu gibi konuların da iyi bir boşanma avukatı yardımıyla halledilmesi bu konularda da hak kaybına uğramanızı engelleyecektir.