Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma davaları günümüzde hızla artış göstermektedir. Bu artışının pek çok sosyolojik nedeni mevcuttur. Ankara’da açılan boşanma davaları ise Türkiye ortalamalarının çok üzerindedir. Bu nedenle Ankara’da bir çok
boşanma avukatı bulunmaktadır. Bu avukatlar sadece boşanma davalarına bakmakta ve bu alanda uzmanlaşmaktadır. Boşanma davası açılırken iyi bir boşanma avukatından yardım alınması çok önemlidir. Zira
iyi bir boşanma avukatı hem davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır hemde müvekkillerin hak kaybına uğramasının önüne geçecektir.

Açılan boşanma davalarının çok büyük bir oranı şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılmaktadır. Bu davalar Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması kapsamında açılmaktadır. Bunun dışında zina, terk, haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı gibi özel boşanma nedenleri de bulunmaktadır.
Boşanmak isteyen kişiler bu kanun maddelerinden birine veya bir kaçına dayanarak boşanma davası açabilirler. Taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları hakkında anlaşabilirlerse boşanma davalarını anlaşmalı olarak ta açabilirler.

Fakat anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Aksi halde taraflar davalarını çekişmeli olarak açmak durumundadırlar.

Boşanma davası açmayı düşünen kişiler öncelikli olarak bir ankara boşanma avukatına başvurmalıdırlar.
Boşanma avukatı Ankara
ilinde çalışabileceği gibi başka bir ilde de çalışabilir. Avukatlar sadece bağlı bulundukları baro çevresinde iş yapmazlar. Avukatların Türkiye’nin her yerinde davaya girme yetkilileri bulunmaktadır. Başka ilde çalışan avukatlar da Ankara ilinde boşanma davası açabilirler. Fakat bu durumda avukatların ulaşım ve konaklama masrafları müvekkil tarafından ödeneceği için daha masraflı olabilir. Bu yüzden Ankara ilinde bulunan bir boşanma avukatından yardım almak daha faydalı olacaktır. Eğer boşanma isteyen kişinin maddi durumu iyi değilse ve avukat yardımı almak istiyorsa bu durumda Ankara Barosu Adli Yardım merkezine başvuruda bulunabilir.

Ankarada Boşanma Avukatlarının Sayısı

Neredeyse Ankarada bulunan bütün avukatlar boşanma davası almaktadır. Ancak size yardımcı olabilecek, boşanma avukatlığı konusunda tecrübeli ve uzman boşanma avukatı sayısı 10 u geçmez. Bu ifadeyi müvekkilerden duyduğumuz bir takım şeylerden dolayı kullanıyorum. Özellikle çekişmeli boşanma davalarında avukatlık sabır,tecrübe ve uzmanlık gerektirir. Hatta anlaşmalı boşanma davalarında bile bazen sorun çıkabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası bir dilekçeyle gerekli harç ve vergiler ödendikten sonra Sıhhıye de bulunan Ankara Adliyesinde açılır. Boşanma davası açmadan önce boşanmanın anlaşmalı boşanma mı yoksa çekişmeli boşanma mı olacağı tayin edilmelidir. Çünkü çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davalarının açılış şekli farklıdır. Ankaradaki boşanma avukatınız size bu konuda yol gösterecektir.

Boşanma Davalarında Hak Kaybı

Boşanma davalarında hak kaybına uğramamak için boşanma avukatı aracılığıyla davanızı sürdürmeniz lehinize olur. Çünkü çekişmeli boşanma davaları uzman ve deneyimli biri tarafından açılmadığı taktirde aylar hatta yıllar sürebilir.Nafaka tayini,çocukların durumu gibi konuların da iyi bir boşanma avukatı yardımıyla halledilmesi bu konularda da hak kaybına uğramanızı engelleyecektir.

 

boşanma avukatı ankara