Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

30 Yıl Üstü Hizmeti Olan Memurlar Emekli İkramiyesi Alabilir

Bilindiği üzere Emekli Sandığı Kanunu’na göre devlet memuru olarak görev yapan kişiler emekli olduklarında en fazla 30 yıla kadar ki çalışmalarına isabet eden emekli ikramiyesine hak kazanabiliyordu.  Fakat kanunda yer alan  ”verilecek emekli ikramiyesinin hesabında 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz” ibaresi Anayasa Mahkemesinin 25.12.2014 tarihli kararı ile iptal etmiştir. Bu karar sonrasında memurların 30 yıl üstü emekli ikramiyesi almasının önü açılmıştır.

Memurların 30 yıl üstü hizmetlerinin karşılığı olan emekli ikramiyesi kazanılmış bir hak olduğundan Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda bu ikramiyelerin emekli memurlara ödenmesi gerekmektedir. Hukuk devleti ilkesi gereğince kazanılmış haklara saygı gösterilmesi mutlak bir gerekliliktir. Bu itibarla 30 yılın üstü olan çalışmalar için emekli ikramiyesi ödenmelidir.

30 Yıl Üstü Çalışması Olanlar İkramiyesini Nasıl Alır ?

30 yılı aşkın emekli ikramiyelerinin alınması için öncelikle sosyal güvenlik kurumuna talepte bulunulması gerekmektedir. Eğer sosyal güvenlik kurumu söz konusu talebe cevap verirse bu cevap tarihinden itibaren 60 gün için idare mahkemesinde iptal davası açmak gerekir.

Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap vermezse zimni red kabul edilip gene 60 gün içinde  Ankara idare mahkemesinde idari dava açmak gerekecektir. Bu davaların bir avukat yardımı ile açılması hak kayıplarının önüne geçecektir.

İdare mahkemelerinde bu zamana kadar açılmış ve olumlu sonuçlanmış pek çok dava bulunmaktadır. İdare mahkemesi sosyal güvenlik kurumunun red kararının iptaline karar verdikten sonra kişiler bu mahkeme kararı doğrultusunda sosyal güvenlik kurumuna başvurmakta ve paralarını almaktadır.

30 Yıl Üstü Emekli İkramiyesini Almak İçin Avukat Gerekli midir?

30 yıldan fazla hizmeti olan memurların alacakları ikramiye tutarı emekli oldukları tarihe göre değişmektedir.  30 yıl üstü emekli ikramiyesi almak için mutlaka avukat yardımı alınmasını öneririm. Zira avukatsız olarak açılan davalarda çok ciddi hatalar yapılabilemktedir. Bu hatalarda hak kayıplarına neden olmaktadır. Ayrıca dilekçenin eksik hazırlanması durumunda da ciddi süre kayıpları yaşanabilmektedir. Bunun yanında idare hukukunda süreler çok önemlidir. Eğer süresi içerisinde dava açılmazsa veya süresi içerisinde başvuru yapılmazsa o hak kaybedilir.