Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası Edinilmiş Mallar

Boşanma davası kesinleştikten sonra malların paylaşımı aşaması başlar. Boşanma davası edinilmiş mallar paylaştırılırken kanun gereği edilnilmiş mallara katılma rejimi dikkate alınır. Yani evlilik birliği içerisinde edinilen mallar taraflar arasında eşit olarak paylaştırılır.

Boşanma davası kesinleşmeden mal rejimi tasfiye edilemez. Zira boşanma davası reddedilirse taraflar evli kalmaya devam edeceğinden mal rejiminden kaynaklı davanın yasal dayanağı kalmaz.

Boşanma davası edinilmiş mallar için açılacak davada boşanma avukatı yardımı almak çok önemlidir. Zira bu dava oldukça uzun süren ve uğraştırıcı bir davadır. Tarafların bu davayı tek başına yürütmesi çok zordur.

Mal rejiminden kaynaklanan davaların boşanma davası kesinleştikten sonra bir sene içerisinde açılması lazım. Eğer bu bir sene içerisinde dava açılmazsa alacak zamanaşımına uğrar.

Mal rejimi davası açılırlen talep edilen tutar üzerinden bir harç yatırmak gerekir. Yani istenilen tutar ne kadar yüksekse ödenmesi gereken harçta o kadar yüksek olur. Ayrıca boşanma avukatı için ödenecek ücrette dava sonunda belirlenecek tutara göre değişmektedir.

Boşanmada Mal Kaçırma

Bir çok boşanma davası sırasında yada öncesinde malları paylaşmamak için mal kaçırma çabası içerisine girer. Bu kişiler boşanma davası açmadan önce mal varlıklarını ellerinden çıkarır veya başka birinin üstüne devrederler. Fakat böyle bir hareket hukuk sistemi tarafından korunmadığı için diğer eş mal rejiminden kaynaklı hakları için dava açabilir ve satılan mallardan doğan hakkını talep edebilir.

Boşanma Davasıda Edinilmiş Mallar Yargıtay Kararı

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/12451

K. 2005/14803

T. 25.10.2005

• MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ ( Kesinleşen Boşanma Davasının Açıldığı Tarihte Sona Ereceği – Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye Halinde Her Eş Diğer Eşte Bulunan Mallarını Geri Alabileceği )

• MALLARIN İADESİ ( Eşler Arasındaki Yasal Mal Rejimi Kesinleşen Boşanma Davasının Açıldığı Tarihte Sona Ereceği – Mal Rejiminin Sona Ermesi Ve Tasfiye Halinde Her Eş Diğer Eşte Bulunan Mallarını Geri Alabileği

Katkı payının istenebilmesi için mal rejimin tasfiyesi,mal rejimin tasfiyesi için ise kanunun aradığı hallerin gerçekleşmesi gerekecektir.Ancak taraflar arasındaki talep sadece başka bir mal rejimine kanundaki gerekçelerle mal ayrılığına geçilmesi ve bu suretle oluşan katkı payının istenmesi ise tabikii boşanma ve bunun kesinleşmesi gündene gelmeyecektir.Ancak öncelikle mevcut mal rejiminin tasfiyesi ve bunun içinde de katkı payının değerlendirilmesi gerekecektir.

  1. Özlem