Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası Maddi Manevi Tazminat

T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/6560

K. 2004/7448

T. 8.6.2004

• KATKI PAYI TALEBİ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Türk Medeni Kanunun 174/1. Anlamında Maddi Tazminat Olmadığı – Başvurma Harcı Alındığı Halde Nisbi Harç Tamamlattırılmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• MADDİ TAZMİNAT ( Davacının İstemiş Olduğu Maddi Tazminat Araca Katkı Payı İstemine İlişkin Olması – Başvurma Harcı Alındığı Halde Nisbi Harç Tamamlattırılmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

• NİSBİ HARÇ ( Davacının İstemiş Olduğu Maddi Tazminat Araca Katkı Payı İstemi – Başvurma Harcı Alındığı Halde Nisbi Harç Tamamlattırılmamasının Usul ve Yasaya Aykırı Olduğu )

4721/m.174/1

492/m.30,32

ÖZET : Davacının ( kadının ) istemiş olduğu maddi tazminat araca katkı payı istemine ilişkin olup boşanmanın eki niteliğindeki Türk Medeni Kanunun 174/1. anlamında maddi tazminat değildir. Başvurma harcı alındığı halde nisbi harç tamamlattırılmadan ( Harçlar Kanunu mad.30-32 ) yazılı şekilde maddi tazminatın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : 1- Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır.
Türk Medeni Kanununun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, Borçlar Kanununun 44. ve 49. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat ( TMK.174/2 ) takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.
2- Davacının ( kadının ) istemiş olduğu maddi tazminat araca katkı payı istemine ilişkin olup boşanmanın eki niteliğindeki Türk Medeni Kanunun 174/1. anlamında maddi tazminat değildir. Başvurma harcı alındığı halde nisbi harç tamamlattırılmadan ( Harçlar Kanunu mad.30-32 ) yazılı şekilde maddi tazminatın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
3- Davacı ( kocanın ) açmış olduğu boşanma davasının reddine karar verilmesine karşın kendini vekille temsil ettiren davalı ( kadın ) yararına Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince maktu vekalet ücreti takdir edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün 1, 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle davacı-davalı kadın yararına BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08.06.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  1. Aliye