Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Protokol

Boşanma davaları iki şekilde açılır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanmadır. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için mahkemeye anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokol sunmak gerekir. Bu protokolde yer alması gereken bazı konular vardır. Bu nedenle protokol hazırlanırken çok dikkatli olunması gerekir.

Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alması gereken hususlar; öncelikle tarafların boşanma iradelerini belirtmeleri gerekir. Daha sonra müşterek çocuk varsa bu çocuğun velayetinin kime verileceği, çocuk için ne kadar nafaka ödeneceği, tarafların birbirlerine nafaka veya tazminat ödeyip ödemeyeceği, malların nasıl paylaştırılacağı gibi hususlar protokolde yer almalıdır.

Tarafların anlaşmalı olarak boşanabilmeleri için evlilik birliğinin en az 1 sene sürmüş olması gerekir. Aksi takdirde taraflar anlaşmalı olarak boşanamazlar. Taraflar avukat tutmuş olsa bile anlaşmalı boşanma duruşmasına bizzat katılmak zorundadır. Hakim duruşma sırasında anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokol altındaki imzaların özgür iradeleriyle atılıp atılmadığını sorar.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak çok kısa sürede sonuçlanan davalardır. Bu nedenle de en çok tercih edilen boşanma yöntemidir. Anlaşmalı boşanma davası yaklaşık bir ay içerisinde sonuçlanır. Eğer dava anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açılmışsa iki hafta içerisinde de sonuçlanabilir. Öyle ki biz bazı davalarımızı bir hafta içerisinde dahi sonuçlandırabiliyoruz. Eğer avukatsız olarak dava açılırsa bu durumda dava süresi 2-3 aya kadar uzayabilir. Ayrıca hatalı ve eksik açılan boşanma davalarında çok ciddi süre ve kay kaybı yaşanabilir. Bu nedenle bu davaların avukat yardımı ile açılması gerekir. Anlaşmalı boşanmayla ilgili olarak her türlü konu için bize ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Xxxxxxxx ile xxxxxxxx aralarında karşılıklı olarak anlaşarak BOŞANMAYA karar vermiş olup, aralarında iş bu anlaşmalı boşanmaya ilişkin protokol tanzim edilmiştir.

Bu protokol gereğince ;

1-xxxxxx ile xxxxxx …  karşılıklı olarak boşanmayı kabul ederler,

2– Taraflar her türlü şahsi eşya ile çeyiz olarak getirmiş bulundukları eşyalarının tümünü almış olup, birbirlerinden eşya olarak başkaca alacakları olmadığınıkabul ederler.

3– Taraflar boşanma sebebiyle birbirlerinden tedbir, yoksulluk nafakası veya herhangi bir şekilde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamaktadırlar.

4– Taraflar yukarıda yazılı şartlarda anlaşmış olup, iş bu protokol  tarafından açılacak boşanma davasında anlaşmalı boşanmanın esası olarak Mahkemede delil olarak kullanılacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık.

 

Davacı                   Davalı

  1. Adnan