Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanmada Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

2002 yılın Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte başka bir mal rejimini seçmeyenler artık edinilmiş mallara katılma rejimine dahil edilmiştir. Boşanmada edinilmiş mallara katılma rejimi, taraflara eşit haklar vermektedir. Yani evlilik içerisinde elde edilen mallar taraflar arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır.

Eski medeni kanunda mal kimin üzerine kayıtlı ise boşanma sonrasında da onun olmaya devam etmekteydi. Fakat yeni kanunda taraflardan biri çalışmasa bile evlilik birliği içerisinde elde edilen mallar eşit olarak tasfiye edilir. Tabi bu durumun bazı istisnaları da vardır. Örneğin; evlilik birliğinden önce biriktirlen para ile bir mal alınırsa bu durumda bu mal kişisel mal olur ve tasfiye dahil edilmez.

Aileden kalan miras malları da tarafların kişisel malıdır. Bu yüzden mal rejimi tasfiyesi sırasında miras malları tasfiyeye katılmaz. Ayrıca taraflardan birine bir bağış yapılmışsa bu bağışlanan malda kişisel mal sayılır.

Boşanmada Mallar Nasıl Paylaştırılır

Malların paylaşımı için açılam mal rejimi davası kural olarak boşanma kesinleştikten sonra açılmalıdır. Zira boşanma kesinleşmezse taraflar evli kalmaya devam edeceği için mal rejimi davası konusuz kalır. Bu davada tarafların ne kadar bir tutar alacağına bilirkişi yardımı ile karar verilir. Zira evlilik içerisinde edinilen malların değerlermesini hakim yapamaz. Boşanmada edinilmiş mallara katılma rejimi ile ilgili açılan davaların mutlaka boşanma avukatı yardımı ile açılılması gerekir. Zira bu davalar oldukça zor ve uğraştırıcıdır. Özellikle Ankara ilinde açılan davalarda çok uzun sürmektedir. Bu yüzden avukat yardımı almak en iyi yoldur.

Emekli İkramiyesi Mal Paylaşımı

Tarafların boşanma davasını açtıkları tarih olan, 03.09.2003 tarihinden önce 4721 sayılı Medeni Kanun yürürlüğe girdiğinden, taraflar arasındaki uyuşmazlığa bu kanunun uygulanacağı açıktır. Taraflar sözleşme ile başka bir mal rejimini kabul etmediklerine göre, yasal mal rejimi olan “ boşanmada edinilmiş mallara katılma rejimi”ne tabidirler.

Medeni Kanunumuz 219. maddesinde, eşlerin edinilmiş malları arasında, sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumu ve kuruluşlarının personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeleri de saymıştır. Şu halde davalıya Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından toplam 3.035,62-TL ile Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü tarafından ödenen 11.883,80-TL emekli ikramiyesi “edinilmiş mal” sayılmaktadır.

 

  1. Yağız