Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçe Örneği

Anlaşmalı boşanma davası açılırken bir takım evraklara ihtiyaç vardır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ,ikincisi de anlaşmalı boşanma protokolüdür. Bu evraklar anlaşmalı boşanma için yeterlidir. Eğer davayı anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açıyorsanız birde vekalet çıkarmanız gerekir.

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği oluşturulurken HMK 119. maddedeki hususlara dikkat edilmelidir. Dilekçe mutlaka imzalanmalıdır. Daha sonra bu dilekçe ve anlaşmalı boşanma protokolü Ankara aile mahkemesi hukuk tevzi bürosuna götürülmelidir.

Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkeme veznesi harç ve gider avansı yatırılır. Böylece dava açılmış olur. Daha sonra mahkeme kalemine başvuru yapılarak duruşma günü talep edilir. Eğer avukat yardımı ile dava açılmışsa zaten avukat sizin adınıza bütün işlemleri halledecektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye bir boşanma protokolü sunmak gerekir. Bu protokolde tarafların anlaşmış olduğu konular açıkça yer almalıdır. Örneğin; çocuğun velayeti kime verilecek, ne kadar nafaka ödenecek, mallar kimde kalacak, velayeti alamayan taraf çocuğu nasıl görecek, maddi manevi tazminat ne kadar ödenecek gibi konular bu protokolde yer alır. Bu protokol eşler tarafından imzalanır ve anlaşmalı boşanma dilekçe örneği ile birlikte mahkemeye sunulur.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

ANKARA AİLE MAHKEMESİ 

SAYIN YARGIÇLIĞI’NA

 DAVACI                      :                                               

DAVALI                       :                                                                                                

KONU                          :      Evlilik  Birliğinin  Temelinden  Sarsılması  Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma  talebimizdir.

AÇIKLAMALAR          :

1- Davalı ile …….tarihinde evlendim ve evlilik kayıtları… ili nüfusuna kayıtlıyım ve bu evlilikten çocuğumuz olmamıştır.

2- Fikren ve ruhen anlaşamamamız sonucu aramızda geçimsizlik baş göstermiştir.

3- Karşılıklı iyiniyetle anlayış ve sabır göstererek uyuşmazlıkları gidermeye çalışmışsak da bunda başarılı olamadık ve her geçen gün birbirimizden daha da uzaklaştık.

4- Aramızda baş gösteren şiddetli geçimsizlik evlilik birliğinin devamını imkansız hale getirmiştir. Tekrar bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmemiz de mümkün değildir. Davalı eşim de aynı düşüncededir. Aramızda ekte sunulan protokolü düzenleyerek boşanmanınmalisonuçları hakkında anlaşma yapmış bulunmaktayız.

HUKUKİ SEBEPLER    : MK166/3, HUMK ve Sair Mevzuat.

DELİLLER                   : Nüfus Kayıtları, Tanık, Protokol ve sair deliller.

TALEP SONUCU          :  Arz edilen nedenlerle evlilik birliğinin temelinden sarsılması ve tarafların bir araya gelerek evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün olmadığından ve davalı taraf da boşanmayı kabul ettiğinden tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ederim.

Davacı Vekili

Avukat …

 

  1. Berna