Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Ankarada Boşanma Avukatı Olmak

Ankarada boşanma avukatı olmak oldukça zordur. Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla sona erdirilmesini amaçlayan boşanma davaları, özellikle büyük kentlerdeki Aile Mahkemelerindeki davaların sayıca yaklaşık olarak 1/3 ünü oluşturmaktadır.  Türkiye genelinde ki toplam boşanmaların %9 ‘u ise Ankara’da gerçekleşmektedir.  Yani Ankara’daki boşanma avukatları oldukça yoğun mesai yapmaktadırlar.
Boşanma davaları sonucunda verilecek kararlar sadece eşler açısından değil onların yakın çevresi, varsa çocukları ve hatta toplum için önemli sonuçlar doğuracaktır. Toplumun temelini oluşturan aile hakkında verilecek kararların toplumun geleceği açısından ne kadar önemli olduğu ortadır. Bu kararların alınması sırasında en önemli rol ise boşanma avukatına düşmektedir. Zira boşanma davalarını şekillerin, süresini ve sonucu etkileyen en etkin süje boşanma avukattır.
Boşanma avukatların bu şekilde etkin bir rol oynaması beraberinde birçok sorumluluğu da getirmektedir. Öyle ki boşanma avukatların hukuki donanımlarının tam olması ve bu donanımlarını sürekli olarak geliştirmeleri gerekmektedir. Örneğin boşanmanın hangi yer mahkemesinde açılması yapılan hatalar sonucunda, verilecek yetkisizlik kararı sonrasında müvekkil yaklaşık 4-5 ay gibi bir zaman kaybına uğrayacaktır.
Söz konusu boşanma sürecinin eşler açısından ne kadar sıkıntılı olduğu göz önüne alındığında böyle bir zaman kaybının müvekkil açısından ne kadar önemli olduğu daha kolay anlaşılabilir. Sonuç olarak boşanma avukatlarının, özellikle de Ankara’da bulunan boşanma avukatlarının, mevzuata hâkim olması, Yargıtay’ın güncel kararlarını sürekli takip etmesi, toplumun sosyolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olması ve en önemlisi de insan psikolojisinden anlaması gerekmektedir.

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma sürecine girmiş olan bir kişi ile avukatı arasındaki ilişki sadece bir vekâlet sözleşmesinden kaynaklı iş ilişkisi değildir. Bu süreçte müvekkil ile boşanma avukatı arasında tam güven oluşmalı, müvekkil bütün mahremiyetiyle boşanma sebeplerini avukata anlatabilmelidir. Bu güveni oluşturmak ve müvekkilin rahatlıkla her şeyi anlatmasını sağlamak boşanma avukatlığın önemli bir parçasıdır.
Ankarada boşanma avukatı olmak aynı zamanda psikolojiden anlamayı gerektirir. Bu konuda başarının sağlanması için boşanma avukatının insan psikolojisini anlaması ve toplumun sosyolojik yapısı hakkında bilgi sahibi olması da gerekmektedir. Zira boşanma sebepleri tam anlamıyla ortaya konulmadan boşanma davası açılması durumunda dava sonucunda hüsran yaşanmasına sebep olabilir. Zira boşanma avukatı ne kadar mevzuata hâkim olursa olsun, Yargıtay kararlarını ne kadar iyi tahlil ederse etsin, elde ki somut boşanma sebepleri boşanmaya yeterli değilse dava reddedilmeye mahkûmdur.
Boşanma avukatının boşanma sürecinde dikkat etmesi gereken bir çok nokta vardır. Bunlardan en önemlisi ise müvekkil ile eşi arasında bu süreçte tarafların sırf birbirlerine zarar vermek için yapacağı hamlelere alet olmamaktır. Zira boşanma sürecinde taraflar birbirlerine duydukları öfke ve nefret sebebiyle sırf zarar vermek kastıyla bazı hareketlerde bulunmaktadır.
Bu nokta boşanma avukatının en önemli görevi müvekkilini bu konuda uyarmak ve sağduyulu davranmaya yönlendirmektir. Bu süreçte özellikle çocuklar bir silah olarak kullanılmakta ve karşı tarafa zarar vermek için her türlü yol denenmektedir. Bu da hem davanın gereksiz yere uzamasına hem de çocuğun ve tarafların yıpranmasına sebep olmaktadır. Bu noktada boşanma avukatı üzerine sorumluluk alarak davanın en kısa sürede sonuçlanmasını sağlamak için gerekli tüm çabayı göstermesi gerekmektedir.

Ankara Boşanma Avukatları

Bu konuda en büyük zararı çocuklar görmektedir. Zaten anne ve babasının ayrılması nedeniyle zor bir süreç yaşayan çocuklar, anne ve babası arasında yaşanan psikolojik savaş nedeniyle zarar görmektedir. Çocukların bu zaman diliminde yaşadığı psikolojik sorunlar, geleceklerinde de etkili olmaktadır. Boşanma avukatının bu çabası kendisi açısından da oldukça önemlidir. Zira davanın uzaması sonucunda hem oldukça fazla olan iş yükü daha da artacak hem de birbirine zarar vermeye çalışan iki çift arasında yıpranacaktır.
Sonuç olarak boşanma oranlarının oldukça yüksek olduğu Ankarada boşanma avukatı olmak, hem hukuki donanıma sahip olmayı hem de insan psikolojisinden anlamayı gerektirmektedir. Tüm bunların yanında da boşanma avukatının önüne gelen somut olaya sağduyulu yaklaşması ve uzlaştırmacı bir tavır takınması oldukça önemlidir.
Boşanma sürecinde mutlaka bir avukattan hukuki yardım alınmasını şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü boşanma sürecine bir avukatla girmek hem dava süresini kısaltacaktır hem de yaşanabilecek hak kayıplarının önüne geçecektir. Boşanma konusunda herhangi bir hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz.

indir

  1. Saniye