Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Velayet Değişikliği Velayetin Değiştirilmesi Davası

Boşanma davası sırasında velayeti karşı tarafa verilen çocuğun velayetini geri almak için velayetin değiştirilmesi davası açmak gerekir. Bu davanın kabul edilebilmesi hukuki bir neden olması gerekir. Bu nedenler;

a) Çocukla kişisel ilişkinin kurulmasını engelleme. Eğer velayet kendisine verilen taraf, diğer tarafın çocukla görüşmesini engelliyorsa bu durumda velayetin değiştirilmesine karar verilebilir. Bu durumda yapılması gereken çocukla görüşmenin engellemesi hususunun ispatlanmasıdır.

b) Çocuğun bakım ve gözetiminin 3. kişiye bırakılması. Velayet kendisine verilen taraf çocuğun bakım ve gözetimini 3. bir kişiye bırakırsa bu durumda karşı taraf velayetin değiştirilmesi davası açabilir.

c) Çocuğun menfaatinin gerektiği haller. Velayet görevi gerektiği gibi yerine getirilmezse ve bu durum çocuğun psikolojik ve kişisel gelişimi açısından sakıncalı hale gelirse bu durumda velayet değişkliği davası açılabilir.

Velayeti Almak İçin Ne Gerekli

Mahkeme tarafından verilmiş bir velayet kararının değiştirilmesi için öncelike aile mahkemesinde dava açılması gerekir. Bu davanın bir boşanma avukatı tarafından açılması velayeti alma şansınızı oldukça yükseltecektir. Bu dava sırasında çocuğun yaşı 12 den yüksek ise çocuk mutlaka hakim tarafından dinlenilmelidir. Tarafların sosyal ekonomik durumları da velayetin değiştirilmesi sırasında hakim tarafından göz önüne alınır. Velayeti almak için çocuğun kişisel gelişimi için sizin yanınızda yaşamasının daha iyi olacağını hakime ispat etmeniz gerekir. Bu hususu ispatlamak kolay değildir. Bu konuda hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Velayet Değişikliği Davası

1) Kendini ifade edebilecek durumdaki çocuğun dinlenmesi mahkemeden talep edilebilir.

2) Pedagog raporundaki, salt annenin mesleğine bakarak çocuğa iyi bir model oluşturmayacağı ifadesine itiraz edilmelidir. Sosyal hizmetler uzmanı ve psikoloğun, velayet konusunda görüş oluşturabilmeleri için, tarafların yaşadıkları ortamı görmeleri, fiziksel koşulları ve çevreyi araştırmaları, çocuğun anne babayla ilişkilerini değerlendirmeleri için bir sosyal inceleme ( uygulamada ortam incelemesi )yapmaları yerinde olur.

3) Çocuğun halen yaşadığı ortam, yaşı ve gelişimi, anne babasına olan duygu ve düşünceleri, halen yaşadığı ortamda mutlu olup olmadığı, alıştığı çevreden şayet ayrılırsa ruhsal ve sosyal gelişiminin zarar görüp görmeyeceği, bilcümle yüksek menfaatleri neyi gerektiriyorsa titizlikle araştırılıp velayetin değiştirilmesi konusunda karar verilmelidir. Şahsi kanaatim, türkücü veya dansöz anne olmak, davada tek başına velayetin değiştirilmesine yeter sebep değildir.

velayetin-degistirilmesi-davasi