Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Amerika Boşanma Tanıma Tenfiz

Yurt dışında gerçekleştirilen boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davası açmak gerekir. Amerika boşanma tanıma tenfiz davasının kabul edilebilmesi için bir takım evrakların hazır olması gerekir. Bu evraklar hazır edilirse dava kısa sürede sonuçlanacaktır.

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Belgeler

1-) Amerika’da alınan boşanma kararının aslı ve kesinleşme şerhi. Bu kararın mutlaka kesinleşmiş olması gerekir. Zira kesinleşmeyen kararın tanınması mümkün değildir. Ayrıca mahkeme kararının mühürlü ve ıslak imzalı olması gerekir.

2-) Boşanma kararının uluslar arası geçerli olması için gerekli apostil şerhi. Apostil şerhi Lahey Sözleşmesinin bir parçasıdır ve kararın üye ülkelerde tanınması için gereklidir.

3-) Boşanma kararının onaylı tercümesi. Boşanma kararının mutlaka Türkçe’ye çevrilmiş olması gerekir. Ayrıca bu çevirinin uygun olduğuna ilişkin noter veya konsolosluk onayı da gerekmektedir.

4-) Tanıma tenfiz avukatının dava açabilmesi için gerekli olan vekaletname

Yurtdışında Boşananların Açması Gereken Dava

Taraflar yurtdışında boşandıktan sonra kararın Türkiye’de geçerli olmadığını gördüklerinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini bilmemektedir. Taraflar yurt dışında boşanmışsa örneğin Amerika da bir boşanma gerçekleşmişse Amerika boşanma tanıma tenfizi gereklidir. Bunun içinde Türkiye’de tanıma tenfiz davası açılmalıdır. Taraflar genellikle yurt dışında bulunduklarından bu davanın bir avukat yardımı açılması gerekir. Zira tarafların yurtdışından bu süreci kendi başlarına yürütebilmeleri mümkün değildir.

Her iki tarafta avukat tutarsa dava çok daha kısa sürede sonuçlanır. Davanın kabul edilebilmesi için karşı tarafa tebligat yapılması zorunludur. Her iki tarafta avukat tutarsa bu durumda karşı tarafa tebligat yapılmasını beklemeye gerek yoktur. Bu da süreci oldukça kısaltmaktadır.

Amerika Boşanma Kararının Tanınması

Amerikadaki boşanma kararının Türkiye’de tanıma/tenfizi için kararın kesinleşmiş son karar olması gerekir.

Bu kesinleşme ve tarihi kararda açıkça belirtilmeli ve yapılacak noter onaylı tercümede de aynen görülebilmelidir.

Bu kararın gerçekliğinin ilgili ülke yetkili makamı tarafından onanmalıdır.Apostil, şerhi olarak da adlandırılan bu durum bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan bir belge onay sistemidir.

Türk makamları,idari belgeler için valilikler,adli begeler içinse ağır ceza mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki adli yargı adalet komisyonu başkanlıkları olarak tesbit edilmiştir

amerika-bosanma-tanima-tenfiz