Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Bilişim Suçları

Manevi Haklara Yönelik Suç Oluşturan Hareketler

1-Umuma iletmek ve yayımlamak: Fsek’in 71/1-1 maddesinde düzenlenen bir eseri veya yazılımı hak sahibi kişinin yazılı izni veya onayı olmadan her türlü işaret, yazılı, işitsel veya görsel umama yaymak veya iletmek suç olarak düzenlenmiştir. Bir eserin yada yazılımın topluma ne zaman ve nasıl sunulacağına eser sahibi karar verir bu hakkın ihlal edilmesi suç oluşturur. Bu suçun cezası 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

2- Alenileşmemiş eserin içeriği hakkında bilgi vermek: Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan eser sahibinin eseri  kamuya sunma hakkının bir uzantısı olarak kamuya sunulmamış bir eserin içeriği hakkında kamuya bilgi verilmesi FSEK’in 71/1-4. maddesinde suç olarak düzenlenmiştir.

3-Esere ad koymak: Eser sahibinin izni olmadan bir esere veya yazılıma isim konulması suçtur. Zira esere veya yazılıma ad koyma hakkı sadece eser sahibine aittir. İzin olmaksızın bir yazılıma ad koyma eylemi manevi haklara yönelik suç oluşturur.

4- Tanınmış bir başkasının adının konulması suretiyle eserin dağıtılması, yayınlanması da bu suçu oluşturacaktır.

5- Alıntı yapılan  kaynağın gösterilmemesi, yanlış, yetersiz veya aldatıcı kaynak gösterilmesi suç oluşturur.

6- Eserin değiştirilmesi: Yazılım sahibinin yazılı izni olmaksızın bir yazılımın değiştirilmesi manevi haklara yönelik suç oluşturmaktadır.

Maddi Haklara Yönelik Suç Oluşturan Hareketler

1- Eserin işlenmesi: Bir yazılımı işleme yetkisi sadece yazılımın sahibine aittir. Yazılım sahibinin izni olmadan bir yazılımın işlenmesi suç oluşturur.

2-Eserin Çoğaltılması: Çoğaltma topluma sunulmuş olan bir yazılımın ticari getiri amacıyla herkese ulaştırılması için sayısının artırılmasıdır. Bu işlem bilişim sistemleri aracılığıyla yapılan teknik bir işlemdir. Günümüzde en sık rastlanılan maddi haklara yönelik ihlal türlerindendir.

3-Eserin kiralanması veya kamuya ödünç verilmesi de bu suçu oluşturur.

4-Eserin veya yazılımın hak sahibinin rızası olmaksızın ithal edilmesi veya temsil edilmesi FSEK kapsamında suçtur.

5-Eserin veya yazılımın veri iletim ağı üzerinden yayılması ve eserin ticari amaçlarla alınması da bu suçu oluşturan nedenler arasındadır.

Bu suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. Bu suçun oluşabilmesi için somut bir zararın olması gerekmez. Bu suç tipinin yargılaması özel görevli mahkemede görülür. Bu suç tipleri normal suç tiplerinden farklı olduğu için özel uzmanlık ve tecrübe gerektiren davalardır. Bu yüzden alanında uzman iyi bir bilişim avukatından yardım alınmalıdır. Bu konuda herhangi bir yardıma ihtiyacınız olursa çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bilişim avukatı ankara

  1. Ercan