Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çekişmeli Boşanma Davaları

Boşanma davaları iki şekilde açılmaktadır. Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali sonuçları konusunda anlaşmışlarsa mahkemeye başvurmaları halinde anlaşmalı şekilde boşanabilirler. Anlaşmalı şekilde boşanmanın gerçekleşebilmesi için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Eğer evlilik bir yıldan az sürmüş ise taraflar anlaşmalı olarak boşanmayı talep edemezler. Çekişmeli boşanma davaları açmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davası açılırken mahkemeye bir protokol sunmak gerekir. Bu protokol bir boşanma avukatı tarafından hazırlanırsa mahkeme tarafından kabul edilme ihtimali daha yüksek olur.

Eğer taraflar boşanma ve boşanmanın mali konularında anlaşamazlar ise bu durumda çekişmeli boşanma davası açmaları gerekir. Çekişmeli boşanma davaları genel olarak şiddetli geçimsizlikten sebebine dayanmaktadır. Şiddetli geçimsizlik dışında Türk Medeni Kanunu’nun özel boşanma sebepleri olarak düzenlediği, terk, zina, hayata kast ve pek kötü muamele gibi özel nedenlerle de çekişmeli boşanma davası açılabilir.

Çekişmeli Boşanma Nasıl Olur

Çekişmeli boşanma davalarının olumlu sonuçlanabilmesi için boşanmak isteyen tarafın boşanma sebeplerini ve bu sebeplerin eşinden kaynaklığını ispatlamalıdır. Yani kısaca boşanmak isteyen taraf, diğer tarafı kusurlu göstermeli ve bunun ispatlamalıdır. Boşanma davalarında davacı iddialarını her türlü delille ispatlayabilir. Boşanma davalarında en çok başvurulan delil tanık delilidir. Bunun dışında internet ve telefon kayıtları, fotoğraflar, video görüntüleri, ses kayıtlarının da boşanma davalarında sık kullanılan deliller arasına girdiğini söyleyebiliriz. Dava bu tür delillerle eşini kusurlu gösterebilirse açacağı boşanma davası kabul edilecektir. Bununla birlikte davacının maddi manevi tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır.

Eğer boşanma yüzünden bir taraf yoksulluğa düşecekse mahkeme süresi boyunca tedbir, mahkeme kararı kesinleştikten sonra da yoksulluk nafakası alabilir. Nafakanın miktarı yapılan sosyal ekonomik durum araştırması sonucunda hakim tarafından belirlenir.

Çekişmeli Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer

Bu konuda net bir süre vermek mümkün değildir. Bazı davalar çok kısa sürerken, bazı davalar öngörülemeyen sebeplerden dolayı çok uzun sürebilmektedir. Bu süreci kısaltmak için bir avukattan yardım almak gereklidir.

Boşanma davası sonuçlandıktan ve karar kesinleştikten sonra taraflar isterlerse mal rejiminden dolayı dava açabilir ve mal rejiminden kaynaklı haklarının talep edebilirler. Taraflar bu taleplerini boşanma davası kesinleştikten en geç bir yıl içinde dava yoluyla ileri sürmelidir.

Çekişmeli boşanma davalarında süreç uzun ve yıpratıcıdır. Bu sebeple tarafların boşanma avukatı vasıtasıyla bu davaları yürütmeleri hem hak kayıplarının önüne geçer hem de süreci hızlandırır.

Yorumlar (4)

  1. Cemile
  2. Handan
  3. Arzu
  4. Kerem