Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Evlenme Engelleri Nelerdir

Evlenmeyi düşünen bir çok kişi evliliğinin önünden herhangi bir engel olup olmadığını merak etmektedir. Peki evlenme engelleri nelerdir ? Evlenme engelleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Fakat bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olduğundan konu ile ilgili avukat yardımı almanızı tavsiye ederim. Ayrıntlı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Evlenme Engeli

Medeni kanunun 129. maddesiyle başlar 133’e kadar devam eder.

Hısımlık:
Madde 129. Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır:

1. Üstsoy ile altsoy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2. Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
3. Evlât edinen ile evlâtlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında.

İkinci Evlilik Yapabilmek İçin Gerekenler

1. Sona erdiğinin ispatı :
Madde 130.- Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğinin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.  

Gaiplik durumunda :
Madde 131.– Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez. Kaybolanın eşi evliliğin feshini, gaiplik başvurusuyla birlikte veya ayrıca açacağı bir dava ile isteyebilir. Ayrı bir dava ile evliliğin feshi, davacının yerleşim yeri mahkemesinden istenir.

2. Kadın için bekleme süresi :
Madde 132. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez. Doğurmakla süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hâllerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.

3. Akıl hastalığı :
Madde 133.- Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbî sakınca bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Bazı akıl hastaları evlenme engeli teşkil eder. Frengi, bel soğukluğu, AIDS gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar da evlenme engeli teşkil eder.

Evliliğin İptali

Evlenme engelleri nelerdir sorusunun yanıtı yukarıda vermiştiktir. Eğer evlenme engellerine sahip çiftler evlenirse bu durumda evliliğin iptali için dava açılabilir. Bir çok kişi bu durumda boşanma davası açmayı düşünmektedir. Fakat açılması gereken dava evliliğin iptali davasıdır. Bu davanın  boşanma avukatı yardımı ile açılması davada sonuç alma ihtimalini artıracaktır. Ankara’da açılan evliliğin iptali davaları, boşanma davalarına göre daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Ayrıca bu dava boşanma davasından daha basit bir davadır.