Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Nüfus Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası

Dayanak belgelerindeki bilgilerin aile kütüklerine işlenmesi sırasında yapılmış bir maddi hata söz konusu değilse; aile kütüğünün her hangi bir kaydında düzeltme veya değişiklik, Türk Medeni Kanununun 39. maddesi uyarınca mutlaka kesinleşmiş mahkeme kararı ile yapılır. Yani nüfus kayıtlarının değiştirilmesi için nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası açılmalıdır. Bu dava yanlız bir kere açılabildiği için tarafların hata yapmaması gerekir. Bu dava açılırken yapılacak hataların telafisi mümkün değildir. Bu nedenle bu davalar avukat yardımı açılmalıdır.

Aynı konuya ilişkin nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.
Yetkili mahkeme ilgilinin oturduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir.
Aile kütüklerindeki din bilgisine ilişkin talepler, kişinin yazılı beyanına uygun olarak tescil edilir, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir. Din değişikliği veya silinmesi talepleri herhangi bir sayısal sınırlamaya tâbi değildir.

Ceza mahkemelerinde görülmekte olan bir dava nedeniyle yaş düzeltilmesi gerektiği takdirde, ceza davasının görüldüğü mahkeme yetkilidir.

Nüfus Kaydı Nasıl Düzeltilir

Nüfus kayıtlarını düzelmek isteyen kişiler öncelikle avukata başvuru yapmalı ve bu davanın şartlarını öğrenmelidir. Daha sonra avukatın istediği belgeler toplanmalı ve bu şekilde nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davası açılmalıdır.

Nüfus kaydı düzeltmesi davasının içinde, isim değiştirme davası, yaş küçültme veya yaş büyütme davası gibi alt davalar vardır. Bu davaların hepsi nüfusu müdürlüğüne karşı açılır. Duruşmalarda nüfus temsilcisi hazır bulunur.

Bir kişinin ismini değiştirebilmesi için haklı bir nedeni olmalıdır. Sadece ismimi değiştirmek istiyorum diyerek mahkemeye başvurursanız davanız reddedilecektir. Ayrıca bu haklı nedenin tanık beyanları ile ispatlanması gerekir.

Yaş düzeltme davalarında ise öncelikle hastane kayıtları istenir. Eğer kişinin bir hastane kaydı varsa bu kayıtlar dikkate alınacağından yaş düzeltme konusunda olumsuz bir karar verilebilir.

Nüfus Kaydı Düzeltme  Davaları Ne Kadar Sürer

Ankara ilinde açılan nüfus kayıtlarının düzeltmesi davası yaklaşık olarak 4-5 ay gibi bir sürede sonuçlanmaktadır. Fakat bazı dosyalarda tanık dinlenilmesi gerektiğinden bu süre biraz daha uzayabilir. Bunun yanında özellikle yaş düzeltme davalarında hastaneden rapor alınması gerektiğinden bu raporun beklenmesi de süre kaybına neden olabilir. Davanın hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için avukat yardımı alınması çok önemlidir. Zira yukarıda da belirttiğimiz üzere bu davalar sadece bir kere açılabilmektedir.