Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Soyadı Değiştirme Davası,Şartları, Dava süresi

Soyadı herkesiz öz adı ile birlikte kullandığı aile adıdır. Her Türk öz adı ile birlikte Soyadı da kullanmak zorundadır. Çocuk , Ana Baba evli ise ailenin soyadını, ana bana evli değilse ana’nın soyadını taşır. Anne önceki evliliği dolayısı ile çifte soyadı taşıyor ise çocuk annenin bekarlık soyadını taşır. Bulunmuş olan çocuk, kanunlara göre yasak olmayan ve o soyadı bölgesinde bulunmayan, Nüfus Müdürlüğü tarafından seçilecek soyadını taşır.

Evlatlık küçük ise, evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen kişi dilerse çocuğa yeni bir isim koyabilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinme esnasında isterse evlat edinenin soyadını alabilir.

Kadın evlenme ile kocasının soyadını alır , fakat evlendirme memuruna veya sonradan Nüfus idaresine yazılı başvuru yaparak , kocasının soyadının önünde önceki soyadını da kullanabilir. Kadın daha önce iki soyadı kullanıyor ise , sadece 1 soyadını kullanabilir.

Kocası ölen kadın , kocasının soyadını kullanmaya devam edebilir. Kocasının soyadını taşımasına itiraz edilirse, kadın Medeni Kanunun 26/1 maddesine göre açacağı Tespit Davası ile bu soyadını taşımaya hakkı olduğuna karar verilmesini isteyebilir.

Soyadı Değiştirmek İçin Aranan Şartlar:

a. Davacının soyadı değiştirme talebinde yararı ve haklı sebebi olmalıdır.
b. Değiştirilmek istenen Soyadı telaffuzu zor, gülünç, ahlaka aykırı olmalıdır.

Yukarıda sayılanlar dışında haklı bir sebep varlığı halinde de Soyadı değişikliği talep edilebilir. Soyadı Değiştirilmesi davası , davacının yerleşim yeri Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.

Soyadı Değiştirme Davası Görülürken :

a. Nüfus Kayıtları getirtilir.
b. Şahitler dinlenir.
c. Nüfus Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı Soyadı Değiştirme davasında hazır bulunur.
d. Mahkemenin verdiği kararın Hüküm bölümü mahalli bir gazetede ilan edilir.

Davacı kişi evli ise ; karısının ve velayeti altındaki çocukların da soyadları değişir. Davacının 18 yaşını bitirmiş olan çocuğu varsa, çocuğun ayrıca dava açması gerekir.