Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar ;

a.
 Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
b. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinleyecek ve taraflarca hazırlanmış olan, boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunu düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokolünü uygun bulduğu takdirde onaylayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasını taraflar birlikte açarlar veya bir tarafın açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilir. Bu durumda evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır.

Anlaşmalı Boşanma Davası taraflardan birisinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’nde açılır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde “tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı” hükmü uygulanmaz. Hakim, gösterilen olayların varlığına vicdanen inanmadıkça, boşanmaya karar veremez. İki tarafın boşanma ve olaylarla ilgili ikrarları da Hakimi bağlamaz.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur

Anlaşmalı boşanma davası açılırken öncelikle taraflar bir avukata başvurur.  Taraflar eğer anlaşmalı boşanmanın şartları taşıyorsa bir anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenir. Bu protokolde tarafların anlaştığı hususlar ayrıntılı olarak yazılır. Anlaşmalı boşanma protokolünde yer alma gereken hususlar;

1- Tarafların boşanma konusunda anlaşmış olduğu

2- Maddi manevi tazminat ödenecekse bu tazminatın tutarı ve ne zaman ödeneceği

3- Müşterek çocuk varsa bu çocuğun velayetinin kimde kalacağı

4- Velayet kendisinde kalmayan tarafın çocuğu hangi günlerde göreceğine ilişkin kişisel ilişki tesisi

5-Nafaka ödenecekse bu nafakanın tutarı

6-Malların paylaşımının nasıl yapılacağı

7- Mahkeme ve avukatlık ücretinin kimin tarafından karşılacağı

Bu hususlar ayrıntılı ve hukuki olarak düzenlenmelidir. Aksi halde aile hakimi boşanmayı kabul etmeyecektir. Bu nedenle bu protokolün mutlaka bir avukat tarafından hazırlanması gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Ankara açılan bir anlaşmalı boşanma davası ortalama olarak 3 ay gibi bir sürede sonuçlanır. Eğer taraflar bu davayı anlaşmalı boşanma avukatı yardımı ile açmışsa bu süre 2 haftaya kadar düşebilir. Bizim tarafımızdan açılan anlaşmalı boşanmalar ortalama iki hafta içerisinde sonuçlanmaktadır. Hatta bazı dosyaları bir hafta içerisinde dahi bitirebiliyoruz. Bu durum mahkemenin yoğunluğuna göre değişmektedir. Eğer sizinde anlaşmalı boşanma konusunda hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz.