Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur

Boşanma davası bittikten sonra taraflar arasında malların paylaşımı için ikinci bir dava açılır. Bu davaya mal paylaşımı davası denir. Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur ? Mal paylaşımı konusunda kanunda ikili bir ayrım vardır. 2002’den önce ve 2002’den sonra alınan mallar farklı kategorilerde değerlendirilir.

2002 yılından önce edinilen mallar eski kanuna tabi olduğundan bu mallar paylaşılırken yapılan katkının ispat edilmesi gerekir. Aksi halde mal kimin üzerine ise onun olur.

2002 yılından sonra edinilen mallar içinse katkının ispatlanması gerekmez. Bu durumda evlilik birliği içerisinde edinilen mallar eşit şekilde paylaştırılır. Fakat bu kuralın pek çok istisnası vardır. Bu nedenle bu davaların boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir. Aksi halde hak kayıpları yaşanabilir.

Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur sorunu yanıtlarken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta edinilen mal kişisel mal mı yoksa edililmiş mal mı kavramıdır. Zira kişisel mallar paylaşıma dahil edilmez.

Boşanmada Mallar Nasıl Paylaştırılır

Evlilik birliği içerisinde çalışma karşılığı kazanılan paralarla alınan mallar ortakdır ve eşit şekilde paylaştırılır. Fakat edinilen taşınmaz miras kalan para ile alınmışsa yada evlilikten önce biriktirilen parayala alınmışsa kişisel mal olarak kabul edilir ve paylaşıma dahil edilmez.

Bu dava taşınmazın olduğu yerde açılabilir. Örneğin mal Ankara’da ise dava Ankara ilinde açılabilir. Yetki itirazı gelmemesi durumunda dava Ankara görülür.

Mal rejiminden kaynaklanan haklar bir alacak hakkıdır. Yani mallar paylaştırılırken mal olarak paylaştırılmaz. Malların değeri tespit edilir ve ikiye bölünür. Mallar kimin üstündeyse onun üstünde kalmaya devam eder.

Türk Vatandaşı Olarak Boşanmış Kişilerin Malları Ne Olur

2002 yılında bu sorunun cevabı açısından oldukça önem taşımaktadır.2002 tarihinde yürürlüğe giren Türk Medeni Kanunu Edinilmiş mallara Katılma Rejimini yasal mal rejimi olarak kabul etmiştir.(TMK 202.m).

Buna göre örneğin 2002 yılında evlenen bir çift eğer başka bir mal rejimi seçmemişse (mal ayrılığı rejimi gibi) boşanma halinde kişisel malları ve ortak borçlar çıkartıldıktan sonra prensip olarak, geriye kalan para değeri olan her şey eşler arasında eşit olarak paylaşılacaktır.

İki tarafın da Türk vatandaşı olduğu bu tür durumlara da, davanın Almanya`da ya da Türkiye`de açılmasının her hangi bir önemi bulunmamaktadır. Taraflar aksini kararlaştırmamışlarsa olaya Türk hukuku uygulancaktır. Boşanmada mal paylaşımı nasıl olur konusu hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 


  1. Cannur