Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Kiranın Geç Ödenmesi Durumunda Yapılması Gerekenler

Günümüzde en sık karşılan sorunların başında kiranın zamanında ödenmemesi sorunu gelmektedir. Kiranın geç ödenmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir ? Kiracı kira bedelini zamanında ödemediği takdirde 1 yıl içerisinde 2 sefer yazılı ihtar yapıldı ise , başkaca bir ihtarname göndermeye gerek olmadan, kira döneminin bitiminde tahliye davası açılabilir.

Kiranın geç ödenmesi durumunda başvurulacak diğer bir yolda tahliye talepli icra takibi başlatmaktadır. Bu takibi başlatırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu nedenle bu takip tahliye avukatı yardımı ile başlatılmalıdır. Aksi halde tahliye talebi kabul edilmeyebilir.

Haklı İhtara Dayanan Dava için Gerekli Şartlar

a. 2 haklı ihtar 1 kira dönemi içerisinde yapılmış olmalıdır.

b. İhtarın yazılı olarak yapılmış olması şarttır. Fakat kanunu ihtarname için özel bir şekil şartı koymamıştır. Noterden yapılabileceği gibi, mektup veya telgraf yoluyla da yapılabilir.

İhtarın Haklı İhtar olması için

1. Kiracının ödemediği kiraların hangi aylara ait olduğunun açık olarak belirtilmesi gerekir.

2. Ayrıca ihtarnamenin Kiracı tarafından tebliğinden önce, kira bedelinin kiracı tarafından ödenmemiş olması gerekir.

3. Gönderilecek 2 ayrı ihtarnamenin 1 kira dönemi içerisinde ayrı ayrı aylara ait kira bedellerine ilişkin olması gerekir.

4. İhtarnamede belirtilen kira bedellerinin muaccel olması (ödeme zamanını gelmiş olması) gerekir.

5. İki haklı ihtar nedeniyle tahliye davasının kira döneminin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde açılması gerekir. Bu süre geçirildiği takdirde veya kira döneminin bitiminden sonraki ilk kira parası ihtirazi kayıt ileri sürülmeksizin alınırsa , kiralayan yeni kira dönemine kadar dava açamaz.

6. iki haklı ihtara dayanan tahliye davası kira sözleşmesinin bitimini takip eden 1 ay içerisinde gayrimenkulun bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde açılır.

Tahliye Talepli İcra Takibi

Kiranın geç ödenmesi durumunda yapılması gerekenler nelerdir sorusuna yanıt verirken iki farklı yöntemden bahsetmiştik. Bu yöntemlerden ikincisi olan  ve literatürde örnek 13 olarak bilinen bilinen tahliye talepli icra takibi icra müdürlüğüne yapılacak bir başvuru ile başlar. Bu başvuruda biriken kira bedellerinin 30 gün içerisinde ödenmesi ihtarı yer alır. Ayrıca tahliye talebi de bu takipte mutlaka yer almalıdır.

Başlatılan takip sonucunda birikmiş kira borcu 30 gün içerisinde ödenmezse icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açılır. Eğer şartları uygunsa tek celsede tahliyeye karar verilir. Daha sonra bu tahliye kararı icra müdürlüğü tarafından yerine getirilir.