Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İsim Değiştirmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir

Türk Medeni Kanunu’na göre isim değiştirmek için öncelikle asliye hukuk davasında bir dava açmak gerekir. Peki isim değiştirmek için gereken şartlar nelerdir ? Öncelikle isim değiştirmek için haklı bir nedene ihtiyaç vardır. Yani kimse isteğine göre ismini değiştiremez. Bu haklı neden hukuk tarafından kabul edilebilecek bir haklı neden olmalı. Örneğin telaffuz zorluğu, ismin gülünç olması gibi.

Mahkemeye sunulan haklı neden somut delillerle ispatlanmalıdır. İsim değiştirme davalarında genellikle tanık deliline başvurulur. Yani iki tane şahit gösterilerek davalar sonuçlandırılır. Fakat her davanın kendine has özellikleri olduğu için mutlaka avukat yardımı alınmalıdır. Zira bu davalar sadece bir kez açılabilen davalardır. Hatalı ve eksik olarak dava açılırsa telafisi mümkün olmayabilir.

İsim değiştirme davaları, davacının ikametgahında açılır. Yani kişi Ankara ilinde ikamet ediyorsa davasını Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açmalıdır. İsmi değiştirilecek kişi 18 yaşından küçük ise dava velisi tarafından açılmalıdır.

Yeni seçilen isim kamu düzenine aykırı bir isim olmamalıdır.

İsim değiştirme davasında karşı taraf nüfus müdürlüğüdür. Nufüs müdürlüğüne karşı açılan davalarda, davanın kazanılması durumunda avukat için vekalet ücretine hükmedilmez. Bu konuda özel bir madde bulunmaktadır.

Peki bunlardan başka isim değiştirmek için gereken şartlar nelerdir ? İsim değiştirmek isteyen kişi Ankara asliye hukuk mahkemesine hitaben bir dilekçe yazar ve bu dilekçe ile başvuru yapar.

İsim Nasıl Değiştirilir

İsim değiştirmek isteyen kişi öncelikle bir avukata başvurmalıdır. Zira isim değiştirme davasının yanlış açılması durumunda dava reddedilirse, ikinci bir dava açılamaz. Bu nedenle bu davayı açarken özenli ve dikkatli olmak gerekir. İsmin neden değiştirilmek istenildiği hukuki gerekçeleriyle birlikte dile getirilmelidir. Daha sonra bu iddialar somut delillerle ispatlanmalıdır. Eğer mahkeme davanın kabulüne karar verirse bu durumda karar ilan edilir ve nüfus kayıtlarına işlenir.  İsim değiştirmek için gereken şartlar nelerdir  gibi sorularınız için bize ulaşabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

İsim Değiştirme Nasıl Olur

Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar tek celsede, gerektiğinde 2 şahitle sonuçlandırılabiliyor. Ancak, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27’nci maddesinde “adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir” hükmü yer aldığından adını değiştirmek isteyenlerin haklı sebeplerinin bulunması gerekiyor.

İsmini değiştirmek isteyenler yasa gereği bağlı oldukları nüfus idaresini dava ettiğinden duruşmalarda nüfus idaresinden de bir sorumlu bulunuyor. İsim değişikliği, yeni ismin nüfus idaresi yetkilisinin uygun bulmasının ardından karar altına alınabiliyor.