Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat

Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine göre boşanma yüzünden mevcut ve beklenen menfaatleri zedenlenen taraf kusursuz ise yada daha az kusurlu ise maddi tazminat alabilmektedir. Boşanma davalarında maddi tazminat alabilmek için  mutlaka talep olması gerekmektedir. Boşanma davasında maddi tazminat isteniliryorsa bu konuda mutlaka davanın avukatına bilgi verilmelidir. Zira boşanma davasının avukatı bu talep doğrultusunda hazırlamış olduğu dilekçede maddi tazminat talebinde bulunacaktır.

Boşanma davalarında maddi tazminat ancak boşanma durumunda hükmedilir. Eğer boşanma davası reddedilirse maddi tazminata hükmedilmeyecektir.

Boşanma davasında maddi tazminat belirlenirken zenginleşmeye neden olmayacak şekilde bir tutara hükmedilmelidir. Hakim bu tutarı belirlerken karşı tarafın kusurunun ağırlını ( örneğin aldatma, darp, hakaret vs.) eşlerin sosyal ekonomik durumunu göz önünde bulundurur.

Boşanmada maddi tazminat kısmı olarak dava edilemez.

Maddi tazminat talep edilirken aynı zamanda faizde istenebilir.

Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir

Maddi tazminata hükmedilirken mevcut ve beklenen menfaatler göz önüne alınır. Eşin desteğinin yitirilmesi, sosyal güvenlik hakkından mahrum kalınması, yaşam standartlarının değişmesi gibi durumlar hakim tarafından göz önüne alınır. Örneğin taraflar Ankara’da yaşıyorlarsa ve yaşam standartları çok iyiyse, boşanma yüzünden daha az kusurlu taraf Ankara’dan ayrılıp daha küçük bir yere göç etmek zorunda kalacaksa yaşam standartlarına değişme olacağı açıktır. Dava sırasında avukatlar bu durumu mutlaka dile getirmeli ve hakimin karar verirken bu hususları dikkate almasını sağlamalıdırlar.

Boşanma Davalarında Maddi Tazminat Nasıl Alınır?

Boşanma davalarında maddi tazminat belirlenirken bilirkişinden miktar konusunda tespit istenemez. Bu tamamiyle hakimin takdir yetkisinde olan bir konudur.

Maddi tazminat irat şeklinde ödenebilir. Mahkeme maddi tazminatın irat şeklinde ödenmesine karar verirse durumun gereklerine göre ileride artırılması yada eksiltilmesi yönünde bir talepte bulunulabilir.

Boşanma davasında maddi tazminat alabilmek alanında uzman bir boşanma avukatın yardım alınmalıdır. Alınacak bu avukat yardımı hem alacağınız tazminat miktarını artırabilir hem de davanın daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayabilir. Maddi tazminat alabilmek için yaşadığınız tüm olayları boşanma avukatınıza ayrıntılı şekilde anlatmalısınız.

Boşanma davalarında hükmedilen tazminat miktarı tarafların sosyal ekonomik durumuna göre değişmektedir. Örneğin maddi durumu çok iyi olan kişiler için hükmedilecek tazminat miktarı çok yüksek tutarlara çıkabilirken, ödeme gücü olmayan kişiler için bu denli yüksek bir tazminata hükmedek infazın imkansız olması nedeniyle hakkaniyete uygun olmaz.

  1. Tuğba