Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İş Hukuku Davaları

İş hukuku davaları , iş hakları, işçi çalışma koşulları, işçinin ücreti, işçinin fazla mesai ücreti gibi alacaklarını, işçi sendikaları ve işçi-işveren ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen hukuk dalıdır. İş davaları genellikle iş mahkemesinde görülür. İş mahkemesinin olmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemesi işçi davalarına bakmakla görevlidir.

İş hukuku davalarında genellikli işçinin alacak hakları ile ilgilidir. Yani iş mahkemelerinde görülen davaların büyük kısmını işçi alacakları oluşturmaktadır. Bunun yani İş kazasından kaynaklanan maddi manevi tazminat talepleri, hizmet tespit davaları gibi davalarda sık karşılaşılan dava türlerindendir.

İşçi alacaklarının başında ücret alacağı gelmektedir. Malesef ülkemizde işçi alacakları ya zamanında ödenmemekte ya da hiç ödenmemektedir. İşçinin geçimini sağlamak için tek gelir kaynağı maaşıdır. Bu sebeple iş kanunu ücreti ödenmeye işçiye haklı nedenle fesih hakkı vermiş ve kıdem tazminatı alması gerektiğini düzenlemiştir. Yani ücreti ödenmeyen için iş akdini haklı nedenle fesih edebilir ve kıdem tazminatı alabilir.

Genel olarak işverenler kıdem tazminatı ödemek istemediğinden işçiler bu haklarını almak için bir avukat vasıtasıyla mahkemeye başvurmaktadırlar. Bunun sonucunda iş mahkemesine başvuruna işçiler faiziyle birlikte alacağına kavuşmata işverenler ise ekstradan avukatlık ücreti ve mahkeme masrafı ödemek zorunda kalmaktadır.

İşçi ücreti kavramının içine fazla mesai ücreti de girmektedir. Yani fazla mesai yapan işçilerin ( hafatada 45 saati aşan çalışmalar) fazla mesai ücretinin de ödenmesi gerekmektedir. Fazla mesai ücreti ödenmeyen iş akitlerini haklı şekilde fesih hakkına sahiptir. Ayrıca işçiler iş mahkemesine başvurarak bu ücretleri için iş davası açabilirler. Bu süreçte bir avukattan yardım alınması hak kayıplarının da önüne geçecektir. Ayrıca ücretin ve fazla mesai ücretinin ödendiğinin ispat yükümlülüğü iş verendedir.

İş Kazasından Kaynaklanan Maddi Manevi Tazminat

İşçiler çok zor şartlarda çalışmaktadır. Bir çok yaptığı iş sırasında hayati riskleri göze almaktadır. Bu şartlar altında çalışan işçilerin iş yerinde kaza geçirmesi durumunda işverenin sorumluluğu bulunmaktadır. İş kazası geçiren işçinin maddi manevi tazminat isteme hakkı vardır. İş kazası sonucunda sakat kalan işçilerin sakatlıkları oranında iş gücü kaybından kaynaklanan alacak hakları bulunmaktadır. İşçinin ölmesi durumunda ise desteğinden yoksun kalanlar , destekten yoksun kalma tazminatı alabilirler.

İş hukuku davaları, içinde bir çok ayrıntı barındırmaktadır. Zamanaşımı, ispat , süre vb konularda hak kaybına uğramamak için iş davası açarken iş hukuku avukatlarından yardım almanızı öneririm. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

iş hukuku avukatı ankara

  1. Cemil