Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Miras Davaları

Miras davaları içinden en çok merak edilen konuların başında, mirastan mal kaçırma durumunda ne yapılabilir, miras paylaşımı nasıl yapılır, reddi miras nasıl yapılır, kanuni miras payları, veraset ilamı çıkarma, miras davası nasıl açılır gibi sorular gelmektedir. Miras hukuku oldukça ayrıntılı ve karışık görünen bir hukuk dalıdır. Fakat bu konuda uzmanlaşmış Miras Avukatları bu karışık gibi görünen süreci çok kolay bir şekilde çözüme kavuşturmaktadırlar.

Ölen bir kişinin kalan tüm malvarlığına ” TEREKE” denir. Terekenin içine malvarlığının yanında borçlarda girmektedir.

Miras hukukunda bir kişinin ölmesi durumunda tüm alacak ve borçlar başkaca bir işleme gerek kalmadan yasal mirasçılara geçer.

Miras hukukunda zümra sistemi belirlendiğinden bir önceki zümrede bir mirasçı olması durumunda bir sonraki zümreye miras geçmez yani ölen kişinin altsoyu sağ ise üstsoya miras geçmez.

Ölen bir kimsenin mirasçısı yok ise malvarlığı devlete kalır.

Mirasta Mal Kaçırma

Miras  davaların büyük bir çoğunlu mirastan mal kaçırma, muris muvazaası nedenine dayanmaktadır. Bu davalarda miras bırakan, mirasının bir kısmını istediği kişiye devrederek diğer mirasçıların mirastan pay almasını engellemeye çalışmasıdır. Bu durumda miras hakkı elinden alınan mirasçının dava hakkı bulunmaktadır. Açacağı dava ile miras bırakının malvarlığının çıkan malların mal kaçırma kastıyla devredildiğini ispatlaması durumunda davayı kazanacaktır.

Miras Hukuku ile ilgili davalarda bir avukattan yardım alınması oldukça önemlidir. Zira çözümlenmesi çok kolay olmayan ve ispatlanması zor olaylar karşısında hukuk bilgisi olmayan kişilerin hak kaybına uğraması muhtemeldir. Özellikle Ankara gibi büyük şehirlerde miras davaları üzerine yoğunlaşmakta ve miras avukatı olarak adlandırılmaktadır.

Miras Avukatı Ankara

Mirasçılar ölen kişinin mirasını kabul etmek istemiyorlarsa 3 ay için reddi miras davası açmaları gerekmektedir. Reddi miras davaları sayesinde mirasçılar ölenin borçlarından kurtulabilmektedirler.

Miras davaları açarken zaman aşımı ve yetki hususları özellikle dikkate alınmalıdır. Zira bazı miras davaları sadece ölenin son yerleşim yerinde açılabilemektedir. Avukat ile miras davası açmayı düşünüyorsanız yetki hususunu sorun etmemeniz gerekir zira miras davanızı açacak avukat yetki hususunda bilgili olduğundan ilgili yerde davayı açacaktır. Miras davasıyla ilgili uzman bir avukata ihtiyacınız var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar (2)

  1. Zeynep
  2. Bekir