Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşamada Velayet

Boşanma davalarında en çok çekişmenin meydana geldiği hususların başında velayet hususu gelir. Boşanmak isteyen tarafların ikisi de çocuğun velayetini almak isterler. Bu nedenle taraflar arasında kavga boyutuna varan tartışmalar yaşanır. Hatta çoğu zaman çocuk bir silah olarak kullanılmaktadır. Boşanmada velayet hususunda karar verilirken gözetilmesi gereken en önemli husus çocuğun psikolojik ve kişisel gelişimidir. Yani müşterek çocuk kimin yanında daha iyi yetişecekse velayetin ona verilmesi gerekir. Sadece kişisel hırslar ve karşı tarafa zarar vermek kastıyla velayetin talep edilmesi doğru bir yaklaşım değildir.

Boşanma davası devam ederken aile hakimi dava süresi boyunca geçici olarak velayeti taraflardan birine verir. Bu süreçte sosyal hizmet uzmanında velayet konusunda bir görüş alabilir. Bu görüş hakimi bağlamamakla birlikte hakimin kararında etkili olur. Velayet kendisine verilmeyen taraf müşterek çocuk için bir nafaka öder. Bu nafakaya iştirak nafakası denir. Velayet hakkında verilen karar temyiz edilebilir. Eğer bu süreçte çocuğun gelişimi açısında sakınca doğuracak durumlar ortaya çıkarsa velayetin değiştirilmesi için dava açılabilir.

Boşanmada Velayet Kime Verilir

Eğer müşterek çocuğun yaşı küçükse genellikle velayet anneye verilir. Çocuk belirli bir yaşa geldikten sonra baba çocuğu almak için velayet davası açabilir. Boşanmada velayet hususunda verilen kararın değiştirilmesi için ileri ki bir zamanda tekrar dava açmak mümkündür. Çocuğun velayeti konusunda karar verilirken eğer çocuk kendini ifade edebilecek yaşta ise çocuğun da mutlaka fikri alınmalıdır. Çocuk Hakları Sözleşmesine göre bu husus çocuğun hakkıdır. Yani çocuk kiminle yaşamak istiyorsa velayet ona verilir. Eğer çocuğun yaşamak istediği tarafta çocuğun gelişimi açısında olumsuzluk oluşturacak bir durum varsa bu durumda çocuğun isteği dikkate alınmayabilir.

Boşanmada Velayet Neye Göre Verilir

Boşanmada velayet konusunda karar verilirken hakim bazı kriterleri göz önüne alır. Bunlardan ilki tarafların sosyal ekonomik durumlarıdır. Hakim bu konuda bir araştırma yaptırır. Ve gelen sonuca göre bir karar verir. Bunun yanında mümkün olduğunca kardeşleri bir arada tutmaya çalışır. Çocukların alışık oldukları ortamdan uzaklaşmasını önleme çalışır. Boşanmada velayeti almak istiyor iseniz mutlaka iyi bir Ankara boşanma avukatı ile çalışmanız gerekir. Zira boşanma avukatı velayetin alınması konusunda oldukça etkilidir.

Boşanmada Velayet