Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

2007-2011 Yılları Arasında Kredi Çekenler Tazminat Alabilir

Rekabet kurulu 08.03.2013 tarihinden 12 adet bankanın mevduat, kredi ve kredi kartı konularında birlikte hareket ederek fiyat tespiti yaptıklarını ve kartel oluşturduğu gerekçesiyle 12 bankaya idari para cezası kesmiştir.Söz konusu bu karar 2015 yılında Ankara 2. İdare Mahkemesi tarafından hukuka uygun bulunmuştur. Bankalar söz konusu kararı temyiz etmesi üzerine Danıştay 13. Dairesi Rekabet Kurulu kararının hukuka uygun olduğuna karar verdi. Bu kararlar birlikte 2007-2011 yılları arasında kredi çekenler tazminat alabilir duruma geldiler.

Peki bu karar ne anlama geliyor ? Rekabet Kurulu vermiş olduğu karar ile 12 adet bankanın 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında kartel (uyumlu eylemle) oluşturarak serbest piyasa koşullarının bozulmasına neden olmuş ve bilinçli olarak faizleri artırmışlardır. Bu sebeple bu dönemde çekilen krediler ve kredi kartlarına olması gerekenden daha yüksek faiz ve vadeli mevduatlara olağandan düşük bir faiz oranı uygulamışlardır. 12 banka bu hareketleri ile haksız kazanç elde etmiş ve bu bankalardan kredi kullan tüketicileri, tacirleri, kamu kuruluşlarını mağdur etmişlerdir.

Bu nedenle 21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında bu 12 bankadan kredi çeken veya kredi kartı kullanan kişiler ve kurumlar yapay şekilde meydana getirilen kartel faizi oranında zararlarından dolayı zarar miktarının 3 katına kadar tazminat davası açma hakkına sahiptirler.

3 Kat Tazminatın Hukuki Dayanağı

Kartel faizi nedeniyle mağdur olan kişiler ve kurumlar Rekabetin Korunması Kanunun 57. maddesinde yer alan düzenlemeye dayanarak tazminat isteme hakkına sahiptirler. (4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 57. maddesinde, “Her kim bu kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü zararını tazmine mecburdur” 58. maddesinde ise “Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kısıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep edebilir. Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihmalinin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hakim, zarar görenlerin talebi üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karların üç katı oranında tazminata hükmedebilir.) Bu kanun hükmü gereğince 2007-2011 yılları arasında kredi çekenler tazminat alabilir.

Hangi Bankalardan Kredi Çekenler Tazminat Davası Açabilir

Rekabet Kurulu kararında 12 adet bankadan bahsetmektedir. Bu bankalar mevcut bankacılık sisteminin yaklaşık yüzde 90’lık kısmını oluşturmaktadır. Bu bankalarının hangi bankalar olduğunu öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Eğer kredi çektiğiniz banka bu bankalar arasında ise bu bankalara dava açılarak 2007-2011 yılları arasında kredi çekenler tazminat alabilir.

Kimler Bu Bankalara Tazminat Davası Açabilir

21.08.2007 ile 22.09.2011 tarihleri arasında bu 12 bankadan kredi çeken veya kredi kartı kullanan kişiler ve kurumlar bu davayı açma hakkına sahiptirler. Bu kişilerin ve kurumların tazminat alabilmesi için şu anki düzenlemeye göre mutlaka dava açmaları gerekir. Bu dava açılırken tam tutarı tespit etmek için bilirkişi hesabı gerektiğinden kişilerin bu davayı açarken tam net tutarı belirlemesi mümkün değildir. Bu sebeple bu davayı mutlaka bir avukat vasıtasıyla açmaları gerekmektedir. Biz Güneş Avukatlık Bürosu olarak müvekkillerimize her türlü hukuki vermekteyiz. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak isteyen ve hukuki desteğe ihtiyacı olan kişiler bize ulaşabilirler.

12 Bankaya Açılacak Tazminat Davasında Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır

Bu 12 banka hakkında açılacak tazminat davaları sözleşmeye dayandığı için 10 yıllık bir zamanaşımı süresi vardır. Dava açmak isteyen kişilerin bu 10 yıllık süre içerisinde davayı açmaları gerekir. Aksi halde alacak zamanaşımına uğrayacaktır. Yani, 21.08.2007 tarihinde kredi çeken bir kişi en geç 21.08.2017 tarihinde dava açmalıdır. Bu husus dava açarken mutlaka göz önüne alınmalıdır. Aksi halde hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Bu sebeple bu davayı bir avukat yardımı ile açmanızı tavsiye ederim. Bu konuda hukuki destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

2007-2011-yillari-arasinda-kredi-cekenler-tazminat-alabilir

 

Yorumlar (4)

  1. Hakan
  2. Hüseyin
  3. Makbule Aşik
  4. Anonim