Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davası , en kısa tanımıyla eşlerin boşanmanın parasal ve çocukların durumuna ilişkin her konuda mutabık kalarak boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmanın olmazsa olmaz 4 şartı mevcuttur.

Anlaşmalı boşanmanın ilk şartı tarafların , en az 1 yıldır evli olmasıdır. Bir başka ifade ile dava açıldığı tarihte evlenme tarihinin üzerinden 1 sene geçmiş olmalıdır. Burada Medeni Kanunumuz aileyi koruyucu şekilde tavır almış ve 1 seneden az süren evlilikler için anlaşmalı boşanma uygulamasını kabul etmemiştir.

Burada kanunun amacı yeni evlilerin birbirini tanıması için zamana ihtiyaç duyacakları gerçeği olmuştur. Eğer hakim tarafların dava açıldığı tarihte 1 seneden az ev olduklarını tespit ederse anlaşmalı boşanmaya dayalı davayı reddedecektir.

Ancak 1 yıldan az süreli evlilikleri devam etmiş taraflar , anlaşmalı boşanma dışındaki boşanma sebeplerine mesela şiddetli geçimsizliğe dayanabilirler. Bu durumda dava , anlaşmalı boşanma değil , çekişmeli boşanma davası olur.

Bazı durumlarda evlilik bir yıldan az sürsede hızlı bir şekilde boşanma şansı vardır. Bu durumda 2 tane şahit gösterilmesi gerekir. Bu şahitler tarafların anlaşmadığını beyan etmelidir. Davanın kısa sürede sonuçlanabilmesi için mutlaka boşanma avukatı yardımı alınmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası ortalama 1 ay içerisinde sonuçlanır. Fakat avukat yardımı alınırsa bu süre çok daha kısa olabilir. Hatalı ve eksik açılan davalarda bu süre 4-5 ayı bulabilir. Biz Güneş Avukatlık Bürosu olarak anlaşmalı boşanmada bazı davalarımızı 1 hafta içerisinde dahi sonuçlandırmaktayız.

Anlaşmalı Boşanma Masrafları

Anlaşmalı boşanmada iki çeşit masraf kalemi vardır. Bunlarda ilki mahkeme veznesine ödenmesi gereken harçlar ve gider avansıdır. Bu tutar her yıl değişmektedir. Bunun dışında bir boşanma avukatına ödenmesi gereken avukatlık ücreti söz konusudur. Bu tutar avukat ve müvekkil arasında yapılacak anlaşmaya göre belirlenir. Fakat belirlenecek tutar. Ankara Barosu Asgari Ücret Tarifesinden az olamaz.

Anlaşmalı Boşanma İçin Gereken Evraklar

Anlaşmalı boşanma davası için gerekli evraklardan ilki anlaşmalı boşanma dava dilekçesidir. İkinici olarak bir anlaşmalı boşanma protokolüne ihtiyaç vardır. Eğer dava avukat yardımı ile açılacaksa bu avukat için bir boşanma vekaletnamesi çıkarılmalıdır. Bu belgelerle birlikte boşanma davası açılabilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nerede Açılır

Boşanma davaları, davalının yerleşim yerinde veya evlilik birliğinin son 6 aydır devam ettiği yerde açılabilir. Bunun yanında tarafların yerleşim yerinde de açılabilir. Eğer yer yönünden yetkisiz mahkemede dava açılırsa yetkisizlik itirazı üzerinde davada yetkisizlik kararı verilebilir. Ayrıca boşanma davaları aile mahkemesinde açılır. Aile mahkemesi olmayan yerlede dava aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde açılır.

  1. Halil