Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Bilişim Suçları Kavramı

Teknolojinin her geçen gün; insanoğlunu daha rahat ve daha mutlu yaşaması için sürekli değişim içerisinde bulunması sevindirici olmakla birlikte; bu değişim veya bu ilerleme suç kavramının da gelecekte daha farklı olacağının sinyallerini vermekte,şimdiden gerek ülkelerin gerekse de kişilerin başını fena şekilde ağrıtmaktadır.
Bilgisayar ve internet teknolojisinin hızlı gelişimi sonucu oluşan e-dünya düzeninde normlar ve etik değerleri[1] azami süratte şekillenmektedir.Eğitimde ticarete,devlet sektöründen özel sektöre,eğlenceden alışverişe kadar birçok avantaja olanak sağlayan (Dokurer 2001) bu hızlı gelişim,sosyal ve teknolojik yönden dengesiz değişimler,tehlike ve tehditleri de ortaya çıkarmıştır.Her dönemde,o döneme ait değerlere göre şekil alan suç kavramı,günümüzde gelişen teknoloji ile bu yönde kendini çoktan biçimlendirmeye başlamıştır. Günümüzde bilginin önem kazanması ve (sosyal,ekonomik,siyasal) konular [2] üzerinde söz sahibi olmak isteyenler için bilişim teknolojileri fevkalade önemli bir araç konumunda olmaktadır.
Suç kavramları arasında kendisine yer açan “Bilişim Suçları” da gelişen teknolojinin içerisinde ifade edilmeye başlamıştır.Bilişim teknolojileri ile beraber artık ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış,bilgisayar ağları,Internet vb. ile uluslar arası bir boyut kazanmıştır.Bu bağlamda bilişim suçları ile gereken mücadelenin verilebilmesi ancak,dünya çapında bir işbirliği ile mümkün olabilmekte ise,bunun tersine ulusal bağlamda başarılı olmak neredeyse mümkün değildir.
Bilgi güvenliği konusunda G.J.Simmons’ın[3] belirttiği gibi “Bilgi güvenliği,fiziksel bir değerliliği bulunmayan bilgi temelli sistemlerde bilgi dolandırıcılığını tespit etmek,buna karşı korunmak veya başarılı olmasını engellemekle ilgilenir.”Bilgi güvenliğinin sağlanması hususunda,bilgi edinen ve paylaşımında bulunanlar hassas olmalıdır.Çünkü bilgi güvenliği yalnız bir kuruma ait olmamakla birlikte,bu ortam içerisindeki herkese lanse edilmiş bir kavramdır.

“BİLİŞİM” ve “BİLİŞİM SUÇLARI” KAVRAMLARI

“Bilişim” (Informatics,Information System)[4] kelime anlamıyla[5];insanların teknik,ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin,özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akılcı bir şekilde işlenmesine