Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma davaları genel olarak şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılır. Fakat kanunda bazı özel boşanma sebepleri de mevcuttur. Bu sebeplerden biri akıl hastalığı nedeniyle boşanmadır. Eğer karşı tarafın psikolojik bir rahatsızlığı var ise ve rahatsızlık nedeniyle iradi olmayan davranışlarda bulunuyorsa eş akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açabilir.

Akıl hastalığına dayanan boşanma davalarında dosya tam teşekkülü bir hastaneye gönderilir ve mevcut hastalık hakkında rapor istenir. Eğer bu raporda kişinin akli melekelerinin yerinde olmadığı tespit edilirse mahkeme boşanmaya karar verir.

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açan bir kişi artık şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açamaz. Zira karşı tarafın boşanmaya neden olan haretketleri iradi olmadığından bu kişiye bir kusur izafe edilemez.

Psikolojik Rahatsızlık Nedenilye Boşanma

Karşı tarafın psikolojik rahatsızlığından dolayı açılacak davaların boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir. Zira bu davada yapılacak hataların telefasi mümkün değildir. Eğer karşı tarafın rahatsızlığı iradeyi etkileyen bir rahatsızlık değilse açılan boşanma davası reddedilir. Bu durumda da kişinin tekrar boşanma davası açması ve bu davayı kazanması gerektiğinden çok fazla süre kaybı yaşanacaktır. Özellikle Ankara da bulunan aile mahkemelerinin yoğunluğu göz önüne alındığında bir davanın reddedilmesi kişilere ortalama 2 yıl süre kaybettirecektir. Bu nedenle dava açmadan önce boşanma avukatından görüş almak çok önemlidir. Konuyla ilgili hukuki görüş almak için bize ulaşabilirsiniz.

Akıl Hastalığı Boşanma Yargıtay Kararları

Eşlerden birinin ruhsal rahatsızlığı nedeniyle irade dışı söz ve davranışları MY m 134(TMK m 166/1)maddesine dayalı boşanmaya esas olamaz. 2 HD 2.10.1998 8711-10191

Akıl hastası olan eşin eylemleri iradi olmadığından MY 134/1.(TMK m 166/1)maddesi gereğince boşanmaya karar verilemez. 2 HD 19.6.1998 6291-7785

Dava hakkı münhasıran akıl hastası olmayan eşe aittir. 17.6.1996 6042-6786

Akıl hastası olan kişinin davranışları iradi olmadığından,şiddetli geçimsizlik nedeniyle açılan davanın reddi gerekir. 5.6.2003 2003/6627-8302

İradi olmayan davranış boşanma nedeni yapılamaz ve bu davranışlar nedeniyle MY m 134/1(TMK m 166/1)maddesine dayalı boşanma hükmü kurulamaz. 2 HD 5.2.1996 518-1154

Boşanmaya neden olan davalı hareketlerinin iradi olup olmadığı doktor raporu ile belirlenmeden boşanma kararı verilemez. 2 HD 1.10.1993 7331-8593
Akıl hastalığının tedavisinin mümkün olmadığı ve birliği çekilmez hale getireceği sağlık kurulu raporu ile belirlenmeden TMK m 165 e dayalı akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası hükmü kurulamaz.

2 HD 14.7.2003 9525-10758

( Yeni TMK akıl hastalığının tedavisinin mümkün bulunmadığının mutlaka resmi sağlık raporu ile belirlenmesini şart koşmuştur,eski yasadaki hastalığın en az üç yıl sürmüş olması gerekeceğine dair koşulu da kaldırmıştır.Ayrıca akıl hastalığının,diğer eş açısından evlilik birliğini sürdürmesine olanak kalmış olmaması,akıl hastalığı yüzünden ortak hayatın diğer eş bakımından katlanılmaz duruma gelmiş olması koşulları getirilmiştir.)

Taraflardan birinin ruhsal rahatsızlığının ileri sürülmesi ve bu iddianın bir kısım delillerle doğrulanması halinde bu şahsa vasi tayini gerekip gerekmediği vesayet makamı aile mahkemesince araştırılmalı,bildirilmeli ve bu husus ön mesele yapılmalıdır. 2 HD 15.9.1998 6596-9336