Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Apostil Nedir Nereden Alınır

Yurtdışında boşanan ve boşanma kararını Türkiye’de tanıtmak isteyen kişilerin tanıma tenfiz davası açması gerekir. Bu davanın açılabilmesi için ise yabancı mahkeme kararının apostil edilmesi gerekir. Peki apostil nedir nereden alınır ?

Apostil şerhi yabancı boşanma kararının uluslarası alanda geçerli olmasını sağlayan bir şerhtir. Bu şerh olmadan yabancı mahkeme kararının tanınması mümkün değildir. Tanıma tenfiz davaları genellikle avukat yardımı ile açıldığından biz avukatlar olarak müvekkillerimizi apostil konusunda yeterince bilgilendiriyoruz. Fakat bu davayı avukatsız olarak açan kişiler kararı apostil ettirmeden dava açarlarsa bu dava kabul edilmez.

Bir çok kişi apostil nedir nereden alınır gibi soruların cevabını bulmak için yoğun çaba harcamaktadır. Apostil şerhi her ülkede farklı bir kurum tarafından verilebilir. Bu nedenle her ülke için ayrıca araştırma yapmak gerekir. Örneğin Ankara’da açılan bir boşanma davasında karar çıktıktan sonra bu kararın apostilini Türk makamlarınca yapılır ve karar artık Lahey sözleşmesine üye tüm devletlerde geçerli hale gelir.

Apostil Nedir, Nasıl Tedarik Edilir?

Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması).

Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır).

Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler (sözleşme madde: 6).

Türkiye’de Apostil Düzenleyen Makamlar:

Valilik (illerde), kaymakamlık (ilçelerde), ayrıca adli belgeler için ağır ceza mahkemeleri başkanlıkları (örneğin; Ankara dahilinde düzenlenen bir belge için Çankaya Kaymakamlığı veya adli belgeler için BAnkara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı). Adli belgelerde, ağır ceza mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Adliye Encümeni veya Adalet Komisyonu Başkanlıkları.

Apostil onayı ücretsizdir. Yani kişiler söz konusu apostil şerhi için herhangi bir ücret ödemezler. Fakat bu apostil şerhinin başvuru yapılacak ülke diline tercüme edilmesi gerekir.

  1. Ali Demirli