Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi

Evlilik birliği içerisinde ortak hayatın devam ettirildiği konut aile konutu sayılır. Bu konutun kira kontratının hangi eş tarafından yapıldığının veya evin kimin üzerine olduğunun bir önemi yoktur. Ev üzerine olmayan eş evin tapu kaydına aile konutu şerhi konulması talebi ile mahkemeye başvurabilir.

Mahkeme öncelikle tarafların evli olup olmadığını, tarafların evlilik birliği içerisinde birlikte yaşayıp yaşamadığını, daha sonra talep dilekçesinde yer alan evin aile konutu olarak kullanılıp kullanılmadığını tespit eder. Bunu yaparken nüfus kayıtlarını inceler ve tarafların ikamet adreslerini inceler.

Eğer talep dilekçsinde belirtilen adres ile tarafların ikamet adresi aynı adres ise konutun üzerine aile konutu şerhi konulur. Bu durumda ev diğer eşin rızası olmadan başkasına satılamaz. Kira kontratı tek tarafları olarak sonlandırılamaz.

Aile konutu şerhi konulması talebinin bir avukat yardımı ile yapılması sonuç alma şansını güçlendirecektir. Aile konutu şerhi konulması için Ankara aile mahkemesine başvuru yapmak gerekir. Ankarada 11 tane aile mahkemesi olduğunu bu mahkemeler arasında ki iş bölümü hukuk tevzi bürosunda belirlenir.

Aile Konutu Şerhi Nasıl Konulur

Aile konutu şerhi konulması için aile mahkemesinde bir dava açılması gerekir. Bu dava evlilik birliğinin sürdüğü yerdeki mahkemede açılır. Örneğin Çankaya’da ikamet eden birisi bu davayı Ankara aile mahkemesinde açmalıdır. Bu davada tarafların evli olduğu ve üstüne şerh konulması istenen konutta ikamet ettiklerinin ispatlamaları yeterlidir. Aile mahkemesi aile konutu şerhi konulması talebini inceledikten sonra eğer şartları uygunsa davanın kabulüne karar verir. Eğer bu dava bir boşanma avukatı yardımı ile açılmışsa davanın kabul edilmesi durumunda karşı taraf yargılama giderleri ve avukatlık ücretini ödemek zorunda kalır.

Aile Konutu Şerhi Konulması Talep Dilekçesi

ANKARA AİLE MAHKEMESİ   SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

AİLE KONUTU ŞERHİ

KONULMASI TALEBİNDE

BULUNAN DAVACI :

VEKİLİ               :

DAVALI              :

 D. KONUSU         : Aile konutu olarak tahsis ve tapuya şerh konulması talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR       :

1. Tapuda x adresinde kayıtlı bulunan taşınmaz müvekkilin eşi x adına kayıtlıdır. Söz konusu taşınmazı müvekkil ile eşi birlikte yıllardır ortaklaşa yaptıkları tasarruflar ve çalışmalar neticesinde almış bulunmaktadır. Müvekkil ile eşi bu taşınmazda birlikte oturmaktadır. Uyap ortamında çıkarılacak nüfus kayıt örneklerinde tarafların evli oldukları ve Mernis adreslerinin dava konusu taşınmazın adresi olduğu açıktır. Gene Uyap’tan yapılacak sorgulama ile söz konusu taşınmazın müvekkilin eşi Mustafa Ünlü adına kayıtlı olduğu görülecektir. Davalıya ait evin mal kaçırmak kastıyla satılması ihtimali bulunduğundan iş bu davayı açma gereği hâsıl olmuştur.
2. Medeni Kanunun madde 194/3 “.Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin konulmasını isteyebilir.” hükmü uyarınca taşınmaza aile konutu şerhi konulmasını talep ediyoruz.

DELİLLER            : Nüfus kayıtları, tapu kayıtları her türlü sair delil.

HUKUKİ SEBEPLER  : HMK, TMK, her türlü sair mevzuat.

TALEP VE SONUÇ   : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle TMK’nın 194. Maddesine taşınmaz üzerine aile konutu şerhi konulmasına karar verilmesini, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini vekil edenim adına saygıyla dilerim.

  1. Ayşe