Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Zina Sebebiyle Boşanma

Boşanma davaları genel olarak iki sekilçe açılır. Ya taraflar anlaşır ve anlaşmalı olarak boşanırlar. Ya da çekişmeli boşanma davası açılır. Çekişmeli boşanma davası pek çok nedene dayanarak açılabilir. Bu nedenlerden biri de zina sebebiyle boşanma davasıdır.

Zira kanunda yapılan değişiklikle suç olmaktan çıkmıştır. Bu sebeple zina yapan kişi hakkında ceza davası açılmaz. Fakat zina bir boşanma nedenidir. Zina yapan eşe karşı zina sebebiyle boşanma davası açılabilir. Bu davanın kabul edilebilmesi için zina olayının ispat edilmesi gerekir.

Zina olayının ispatlanması her zaman kolay olmayabilir. Bu nedenle bazı durumlarda zina tam olarak ispatlanamasa zina yapmış olarak kabul edilebilir. Örneğin bir kişinin başka biriyle aynı otelde veya evde kalması zinaya kariye sayılabilir. Bunun dışında fotoğraf veya video görüntüsü de mahkemede delil olarak kullanılabilir.

Zinaya dayalı olarak açılan boşanma davasında sadece zina ile ilgili iddialar dinlenir. Eğer başka bir boşanma sebebine dayanılacaksa mutlaka şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılmalıdır.

Zinaya Dayalı Boşanma Davası

zina sebebiyle açılan boşanma davalarında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta zinanın nasıl ispatlanacağıdır. Bu tür davalarda davayı ispatlamak oldukça zor olduğundan bu davaların boşanma avukatı yardımı ile açılması gerekir. Aksi halde davanın reddedilmesi ihtimali vardır.

Zinaya dayalı boşanma davasında dava açma süresi 6 aydır. Yani bir kişi zinayı öğrendikten sonra 6 ay içerisinde boşanma davası açmalıdır. Eğer kişi zinayı öğrenmesine rağmen süresi içerisinde dava açmaz ve evlilik hayatına devam ederse bu durumda zinayı affetmiş sayılır ve dava açma sansını kaybeder.

Ankara’da açılan boşanma davaları ortalama olarak 9 ay sürmektedir. Bu süre çok daha uzayabileceği durumlarda ortaya çıkabilir. Gereksiz süre kayıpları yaşamamak için davanın avukat yardımı ile açılması gerekir. Eğer bu konuyla ilgili olarak hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bize ulaşabilirsiniz.

Zina Nedeniyle Boşanma Yargıtay Kararı

Zina nedeniyle açılan boşanma davalarında Yargıtay’ın emsal kararları çok önemlidir ve yol göstericidir. Bu sebeple aşağıda emsal bir Yargıtay kararı paylaşıyorum.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2008/20278
K. 2010/1423
T. 1.2.2010

• BOŞANMA ( Dosyada Davacı-Davalının Zina Yaptığına İlişkin Yeterli Kanıt Bulunmadığı – Aynı İşyerinde Çalışan Bir Başka Erkekle Telefonla Görüşme Mesaj Gönderme ve Bu Kişinin Arabasına Binmiş Olma Zinaya Delalet Eden Davranışlar Niteliğinde Olmadığı )

• ZİNA SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA İSTEMİ ( Aynı İşyerinde Çalışan Bir Başka Erkekle Telefonla Görüşme Mesaj Gönderme ve Bu Kişinin Arabasına Binmiş Olma Zinaya Delalet Eden Davranışlar Niteliğinde Olmadığından Reddi Gereği )
• EŞYA TALEBİ ( Dava Konusu Yapılan Buzdolabı Çamaşır Makinesi ve Fırınlı Ocağın Davacı-Davalı Tarafından Evlilik Birliğine Çeyiz Olarak Getirildiği ve Bu Eşyaların Davacı-Davalı Kadına Ait Olduğu – Davacı-Davalının Bu Eşyalarla İlgili Talebinin Kabulü Gerektiği )

4721/m.161

ÖZET : Dosyada davacı-davalının zina yaptığına ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır. Aynı işyerinde çalışan bir başka erkekle telefonla görüşme, mesaj gönderme ve bu kişinin arabasına binmiş olma, zinaya delalet eden davranışlar niteliğinde değildir. Zina sübut bulmamıştır. Açıklanan nedenle davalı-davacının zina sebebine dayanan boşanma davasının reddi gerekir.

Dava konusu yapılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocağın davacı-davalı tarafından evlilik birliğine çeyiz olarak getirildiği ve bu eşyaların davacı-davalı kadına ait olduğu, davalı-davacı ( koca )’nın babasının evinde kaldığı gerçekleşmiştir. Öyleyse davacı-davalının bu eşyalarla ilgili talebinin kabulü gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davacı-davalı ( kadın ) tarafından kocanın boşanma davası, yoksulluk nafakası, tazminatlar, ziynetler ve çehiz eşyaları yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-davalının ziynetlere ilişkin temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı-davacı ( koca ) vekili, birleşen boşanma davasını 31.7.2008 tarihli oturumda zina ( TMK. m. 161 ) sebebine dayandırdıklarını açıklamış, mahkemece de birleşen boşanma davasının bu sebebe dayandığı kabul edilmiştir. Dosyada davacı-davalının zina yaptığına ilişkin yeterli kanıt bulunmamaktadır. Aynı işyerinde çalışan bir başka erkekle telefonla görüşme, mesaj gönderme ve bu kişinin arabasına binmiş olma, zinaya delalet eden davranışlar niteliğinde değildir. Zina sübut bulmamıştır. Açıklanan nedenle davalı-davacnın zina sebebine dayanan boşanma davasının reddi gerekirken yetersiz gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. 3- Dava konusu yapılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve fırınlı ocağın davacı-davalı tarafından evlilik birliğine çehiz olarak getirildiği ve bu eşyaların davacı-davalı kadına ait olduğu, davalı-davacı ( koca )’nın babasının evinde kaldığı gerçekleşmiştir. Öyleyse davacı-davalının bu eşyalarla ilgili talebinin kabulü gerekirken reddi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, 2. bentteki bozma sebebine göre davacı-davalının yoksulluk nafakası ve tazminatlara ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan ve incelenmeyen yönler haricindeki temyize konu bölümlerinin yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 01.02.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi

 

  1. Halim