Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Red Kararından Sonra Tekrar Boşanma Davası

TMK.m.166/son: Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Yargıtay Kararı;

Davalı-davacı kocanın davası Türk Medeni Kanununun 166/son maddesi gereğince fiili ayrılık nedenine dayalıdır. Davalı-davacının açtığı ve retle sonuçlanan boşanma davası 30.12.2008 tarihinde kesinleşmiş, işbu dava ise 25.01.2012 tarihinde 3 yıllık süre geçtikten sonra açılmıştır. Toplanan delillerden; fiili ayrılık süresince tarafların bir araya gelmedikleri de sabit olmuş ve Türk Medeni Kanununun 166/4 üncü maddesi koşulları oluşmuştur. Davalı-davacı kocanın davasının da kabulüyle boşanmaya karar verilmesi gerekirken, davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.