Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasında Avukatlık Ücreti

Boşanmanın eki niteliğinde olan yani maktu harçla açılan boşanma ve maddi manevi tazminat davalarında ücret maktudur ve bir sözleşme ile alacağınızı ispatlayamazsanız ancak açacağınız davada maktu ücret takdir edilecektir. Ancak eğer nisbi harç ödeyerek, boşanma ile birlikte ziynet, kişisel mal vs. talepler 100000 TL ‘yi oluşturuyorsa o halde nisbi ücret çıkabilir. Ancak 100000 TL içerisinde edinilmiş mallara ilişkin talepler varsa o zaman bu taleplere ilişkin dava tefrik edilerek boşanmanın kesinleşmesi beklenecektir. Sonuç olarak en net anlatımla nisbi harç ödeyerek yapmış olduğunuz bir talep varsa nisbi ücret, maktu ücretle dava açtıysanız maktu ücret takdir edilir..