Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcra Hukukunda Şikayet Nedenleri

İcra Hukukunda çalışan Avukatlar yani İcra Avukatlarının icra dairelerinde yaşadığı sorunlar her geçen gün daha da artmaktadır. Özellikle Ankara da mesleğini icra eden avukatlar bu sorunu daha da fazla hissetmektedir. İcra dairelerinde yoğunluğun fazla olması ve yeterli sayıda personelin bulunmamasından dolayı icra avukatlarının yükü bir kat daha artmıştır. İcra Avukatları dosyalarına talep açmanın yanında icra dairesinin yazması gereken müzekkereleri ve tebligatları ofislerinde hazırlayarak icra dairelerine getirmektedirler. Buna rağmen icra müdürleri her şeyi hazır olan ve talepleri açılmış bulunan icra dosyalarına imza atmamaktadırlar. İcra dairelerinin bu tutumu avukatlığı özelliklede icra avukatlığını giderek daha zor hale getirmektedir. Avukatın bu tutuma karşı başvurabileceği tek yol ise şikayet kurumudur. İcra hukukunda şikayet nedenleri konusunda ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

İcra Müdürü İşlemini Şikayet

İcra ve İflas Kanunun 16. maddesinde şikayet’in şartları yer almaktadır. Bu maddeye göre Şikayetin süresi 7 gündür. Yanı İcra avukatları şikayete konu bir durumla karşılaştığı tarihten itibaren 7 gün içinde şikayet yoluna başvurmalıdır.

Şikayet’in tanımı İcra ve İflas dairesi görevlilerinin yapmış oldukları kanuna aykırı veya hadiseye uygun düşmeyen işlemlerin iptal edilmesi ve yerine yenisinin yapılması ve yerine getirilmeyen bir hakkın yerine getirilmesi için başvurulan çaredir. İcra hukukunda şikayet nedenleri;

1-      Yapılan muamelelerin hukuka aykırı olması,

2-      Yapılan muamelelerin hadiseye uygun olmaması,

3-      Bir hakkın yerine getirilmemesi,

4-      Bir hakkın sebepsiz sürüncemede bırakılması.

Sonuç olarak İcra avukatları şikayet kurumunu daha etkin olarak kullanmalıdır. Çünkü icra dairelerinin keyfi tutumlarına karşı başvurulabilecek tek yol budur. Bütün icra avukatlarına özelliklede Ankara da bulunan icra avukatlarına kolaylıklar diliyorum.

İcra İşlemini Şikayet

İcra iflas hukuku kapsamında icra müdürlükleri genel görevli kurumdur. İcra müdürlerinin işlemlerini ise icra mahkemesi denetlemektedir. Yani icra müdürü hukuka aykırı bir işlem yaparsa bu durumda icra mahkemesine şikayet edilmelidir. Bu işlemlerin icra avukatı yardımı ile yapılması işlemin başarı şansını çok yükseltecektir. Zira avukatsız olarak yapılan başvuruların çok büyük bir kısmı reddedilmektedir. Bunun nedeni ise insanların yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. İcra hukuku ve icra hukukunda şikayet nedenleri hakkında hukuki yardıma gereksinim duyarsanız bize ulaşabilirsiniz.

icra-hukukunda-sikayet-nedenleri

 

  1. Nejdet