Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İcra Hukukunda Usulsüz Tebligat

İcra İflas hukukunda her şey tebligatla ile başlatmaktadır. Yapılan her türlü işleme ilişkin borçluya tebligat gönderilir ve savunma hakkı verilir. Bu durum adil yargılanma ilkensinin bir gereğidir. Bu noktada icra hukukunda usulsüz tebligat işleminin sonuçlarını bilmek çok önemlidir. İyi bir icra avukatının bilmesi gereken kanunların başından tebligat kanunu yer almaktadır. İcra Avukatının İcra ve İflas Kanunu’na hakim olması tek başına yeterli değildir. Bunun yanında tebligat kanuna da hakim olmalıdır. İyi bir icra avukatı öncelikle tebligatın usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemesi gerekir.

Usulsüz Tebligat; Tebligat kanuna aykırı olarak yapılırsa usulsüz tebligat söz konusu olur. Usulsüz tebligat geçersiz tebligat demek değildir. Eğer muhataba usulsüz tebligat yapılmış ve muhatap da usulsüz tebligatı bir şekilde öğrenmişse ve öğrendiğini icra dairesine bildirmişse tebligat geçerli olarak yapılmış sayılır. Tebligat yapıldıktan sonra süresi içerisinde itiraz edilmezse takip kesinleşir. Daha sonra haciz işlemlerine geçilir ve borçlunun malvarlığına haciz işlemi uygulanır. Eğer yeterli mal haczedilmişse bu durumda satış işlemine geçilir.

Usulsuz Tebligat Haczin Kaldırılması

Bir icra takibi sırasında usulsüz bir tebligat yapılmışsa bu tebligatın geçersizliğine icra mahkemesi hakimi karar verir. İcra mahkemesi hakimi tebligatı iptel ettikten sonra icra hukukunda usulsüz tebligat ilişkin tüm işlemler geçersiz olur. Borçlu süresi içerisinde borca itiraz ederse icra takibi durur. Eğer dosyada haciz konulmuşsa bu hacizler kaldırılır. Bir icra takibinde yapılan tebligatın usulüne uygun olup olmadığına normal kişilerin karar vermesi çok zordur. Bu sebeple bu konuda icra avukatı yardımı alınması çok önemlidir. Eğer sizde böyle bir durumla karşılaşırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Usulsüz Tebligat Nasıl İptal Edilir

Size yapılan tebligatın usulsüz olduğunu düşünüyorsanız bu durumda icra mahkemesine şikayette bulunmak gerekir. Söz konusu tebligatın neden usulsüz olduğu hukuki destek ve dayanakları ile birlikte dilekçeye yazılmalıdır. Aksi halde dava reddedilir. Bu noktada şikayet dilekçesinde uzman bir avukat yardımı yazılması çok önemlidir. Mahkeme tebligatın usulsüz olduğuna karar verirse yapılan işlemler ortadan kalıdırır. İcra hukukunda usulsüz tebligat ile ilgili ayrıntılı bilgi için büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

icra-hukukunda-usulsuz-tebligat

 

  1. Hasan