Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Fuhuşa Aracılık Suçu

Türk Ceza Kanunu’nun 227. maddesinde fuhşa aracılık eden kimsenin cezalandırılacağı açık şekilde düzenlenmiştir. Fuhuşa aracılık suçu farklı şekilde işlenebilmektedir. Örneği internet üzerinde para karşılığı birlikte olan kadınların reklamının yapılması durumunda site sahibi hakkında

TCK’nın 227. maddesine göre dava açılabilmektedir. Bu durumda bu suç bilişim sistemleri aracılığıyla işlendiği için bilişim suçu vasfını kazanmaktadır. Bu suçun aynı zamanda müstehcenlik suçuyla birlikte de işlenebilmektedir. Zira İnternet sitesinde yayını yapılan kişilerin fotoğrafları çekici olması maksadıyla erotik şekilde yayınlanmaktadır.

Fuhşa aracılık suçunun oluşabilmesi için aracılık eden kişinin bu durumu bilmesi gerekmektedir. Ayrıca bazı durumlarda reklam yapan sitenin sahibi ile içerikleri yükleyen kişi farklı olabilmektedir. Bu durumunda sırf sitenin sahibi olması nedeniyle kişi hakkında dava açılabilmektedir. Bu tür hukuksuzlukların önüne geçebilmek için alanında uzman bir bilişim avukatı ile çalışmanız faydalı olacaktır. Zira bu tür olaylarda sadece ceza hukuku değil bilişim hukuku da işin içine girmektedir.

Fuhuşa Aracılık Suçu ve Cezası

Fuhuşa aracılık suçu ve cezası TCK’nun 227. maddesinde düzenlenmiştir.

TCK Madde 227 – (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga fıkra: 06.12.2006 – 5560 S.K./45. md.)

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulabilir.

Fuhuşa Aracılık Suçu Avukatı

Sonuç olarak fuhuşa aracılık suçu internet üzerinden yapılan yayınlarla gerçekleşirse bilişim suçu olarak tanımlanacaktır. İnternet özgür bir ortam olsa da bu tür fuhşa aracılık vb gibi suçlamalarla karşılaşmamak için dikkatli olunması ve atılacak her adımda bir avukattan yardım alınmasını öneririm. Avukat yardımı olmadan yapılacak savunmalar sonucunda ceza alma ihtimaliniz vardır. Konuyla ilgili hukuki desteğe ihtiyacınız olur ise bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorumlar (2)

  1. Ali
  2. Aydın