Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Çek Senet İcra Takibi

Günlük hayatta bir çok kişi birbirine borç vermekte veya ticaret yapmaktadır. Bu işlemin büyük bir kısmı peşin olarak yapılmaktadır. Fakat bazı durumlarda çek veya senet verilermektedir. Bu çek ve senetler ödenmediği takdirde çek senet icra takibi başlatmak gerekmektedir.

Bu takip usulü İcra ve İflas Kanunu’nun 167-176. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kambiyo senetler poliçe, bono, çektir. Bono halk arasında senet olarak bilinir. Günümüzde en çok kullanılan kambiyo senetleri çek ve bonodur. Poliçenin kullanım alanı çok azdır.

Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluna başvurabilmek için öncelikle alacaklının elinde bir senet olması lazımdır. Bir senedin kambiyo vasfı taşıyıp taşımadığı icra müdürü tarafından resen kontrol edilecektir. Eğer senet kambiyo vasfına haiz değilse 5 için içince icra mahkemesine şikayette bulunmalıdır. Eğer İcra davası hakim senetlerin kambiyo vasfına haiz olmadığına karar verirse takibin iptaline karar verecektir.

Çek ve senet için icra takibinin mutlaka icra avukatı yardımı ile yapılmalıdır. Aksi halde ciddi hak kayıpları yaşanabilir. Diğer yandan Ankara icra müdürlükleri çok yoğundur. Avukatsız olarak Ankara icra müdürlüklerinde işlem yaptırmak oldukça zordur.

Senet İcra Takibi Nasıl Yapılır

Çek senet icra takibi kendine özgü bazı özel takip yollarına sahiptir. Öğreğin kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda itiraz süresi 5 günüdür. Ayrıca takibe itiraz edilmesi takibi durdurmaz. Takibe ilişkin itiraz icra mahkemesine yapılmalıdır.

Bundan dolayı, kambiyo senetlerine mahsus takip yolu alacağın hızlı tahsiline imkan verecektir. Çünkü, icra işlemleri devam edecek, bunun sonucu olarak da borçlunun malları haczedilebilecektir. Bunun pratik sonucu ise, satıştan alınan paradan öncelikle ilk haciz uygulayana ödeme yapılmasıdır.

Çek İcra Takibi Nasıl Yapılır

Çek Senet takibinde dikkat edilmesi gereken diğer bir konuda takip öncesi ve sonrası zamanaşımıdır. Zira zamanaşımına uğramış bir alacak borçlu tarafından yapılacak itirazla ortadan kalkabilir. Bu sebeple çek senet takibi yaparken mutlaka uzman bir icra avukatından yardım alınmalıdır. Aksi takdir hak kaybına uğrama ihtimali vardır. Çek senet takiplerinde avukatlık ücreti Ankara Barosunun tarifesinin altında olmamak kaydıyla tahsil edilecek miktar üzerinden belirli bir yüzde şeklinde belirlenebilir. Bu durumunda avukatlık ücreti çek veya senedin tahsilinden sonra ödenecektir.

Çek senet icra takibinde diğer bir önemli konuda alacağın zamanında tahsil edilmesidir. Zira zamanında tahsil edilmeyen alacak , alacaklı tarafı zor durumunda bırakabilir. Fakat borçluya yapılan haciz işlemleri sonucunda herhangi bir malvarlığına rastlanılmamışsa bu durumda alacak tahsil edilemeyebilir.

Yorumlar (2)

  1. Tolga
  2. Seda Ayan