Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Şufa (Önalım) Davaları

Şufa hakkı kısaca öncelikli sahip olma hakkıdır. Taşınmazların parçalanmasını engellemek ve üçüncü kişilerin birbirlerini tanımayan bir ortaklığa girmesini engellemektedir. Bu konularda yaşanan sıkıntılar nedeniyle açılan davalara şufa (önalım) davaları denilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 732.-735. maddeleri arasında düzenlenen ön alım hakkı paylı bir mülkiyete tabi bir ortaklıkta, payını kısmen veya tamamen 3. bir kişiye satma niyetinde olan ortağın payının , diğer ortaklar tarafından öncelikle olarak alınmasıdır.

Eğer ortaklardan biri payını ortak olmayan bir kişiye satarsa, ortaklardan bir veya bir kaçı mahkemeye başvurarak şufa hakkını kullanmak istediğini bildirebilir. Açılan bu dava ile ortak olmayan kişinin ödenmiş olduğu miktarı kendisine ödenmeye hazır olduğu beyan edilmelidir.

Bu davalarda görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın olduğu yer mahkemesidir.

Şufa Hakkı Nasıl Kullanılır

Davaya konu payı devir alan üçüncü kişi alıcı ya da payı satan satıcı yapılan pay satışını diğer paydaşlara noter vasıtası ile bildirir. Dava açmayı planlayan alıcının kendisine davaya konu payın devir alındığının bildirildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde ve her halükarda satışın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde dava açarak öncelikli alma hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir. Bu süreler içerisinde dava açılarak ön alım hakkının kullanılmaması halinde bu haktan vazgeçildiği kabul edilecektir.

Şufa davalarında avukatlık ücreti taşınmazın değerine göre belirlenir. Ayrıca taşınmazın değerine göre harç yatırılması gereklidir.

Şufa (önalım) davalarında yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin taşınmaz Ankara ilinde ise taraflar başka ilde dahi olsa şufa davası Ankarada açılmalıdır. Ankara dışında açılan davalarda yetkisizlik kararı verilebilir. Bu tür konularda sıkıntı yaşamamak için mutlaka avukat yardımı alınmalıdır.

Şufa Davası Nasıl Engellenir

Bazen taraflar şufa hakkının önüne geçebilmek için satış bedelini gerçekten çok daha yüksek gösterebilirler. Bu durumunda paydaşın söz konusu payı alması mümkün olmayabilir. Paydaş bedelin gerçek çok yüksek gösterildiği her türlü delille ispat edebilir. Şufa hakkından kaynaklanan bedelde muvazaa iddiası kanıtlanırsa mahkeme taşınmazın gerçek değer üzerinden paydaşa devredilmesine karara verebilir.

Bedelde Muvazaa ve şufa (önalım) davaları genellik bilirkişiye gönderilen ve mahallinde keşif yapılan davalardandır. Bu sebeple normal davalara göre biraz daha uzun sürer.

Sonuç olarak payımı satmak isteyen paydaşın öncelikle diğer paydaşları böyle bir teklifte bulunması gerekir. Fakat bazı paydaşlar ön alım haklarını kötüye kullanmaktadır. Kötü niyetli olarak şufa davası açmaktadırlar. Şufa davasını engellemenin yolu iyi bir avukat tutmaktan geçer. Şufa ilgili her türlü hukuki destek için bize ulaşabilirsiniz.

sufa-davalari

Yorumlar (3)

  1. Tunay
  2. Fırat
  3. Orhan