Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanmada Tazminat Davası Nasıl Açılır

Boşanma davası açan kişilerin aynı dava içinde tazminat isteme hakları vardır. Peki boşanmada tazminat davası nasıl açılır? Boşanmaya neden olan olaylarda eğer karşı taraf ağır kusurlu ise açılan boşanma davası içinde hem maddi hem de manevi tazminat talebinde bulunulabilir. Boşanma davasının ferisi olan tazminat harca tabi olmadığı için yüksek miktarlarda tazminat talep edilebilir.

Boşanma davasında tazminat talebinin kabul edilebilmesi için karşı tarafın kusuru ispatlanmalıdır. Bu hususu ispatlamak kolay olmadığından bu davaların boşanma avukatı ile açılması gerekir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Alınır

Boşanmada tazminat alabilmek için öncelikle avukat yardımı almak gereklidir. Daha sonra boşanmaya neden olan olaylarda karşı tarafın kusurunu ispatlamak için gerekli deliller toplanır. Bu delillerin mahkemeye uygun şekilde sunulması gerekir. Eğer tanık deliline başvurulacaksa duruşmada tanıklara olayı aydınlatacak sorular sormak gerekir. Boşanmada tazminat davası nasıl açılır hususunda bir çok teknik ayrıntı bulunduğundan tarafların bu davayı tek başına yürütmesi oldukça zordur. Bu süreçte yapılacak hatalar süre kayıplarına neden olabileceği gibi hak kayıplarına da neden olabilir. Boşanma davalarında belirlenecek tazminat miktarı tarafların sosyal ekonomik durumlarına göre değişmektedir. Yani karşı tarafın maddi durumu iyiyse belirlenecek olan tazminat miktarı çok daha yüksek olacaktır. Ankara’da açılan boşanma davalarında çok yüksek miktarlarda tazminata hükmedilebilmektedir. Bu konu ile ilgli ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma davası nasıl açılır?

Boşanma davası eşlerden birinin ikametgahında, son altı ayda birlikte ikamet ettikleri yerin mahkemesinde ya da aile mahkemesinde açılabilir. Eşlerden biri başka bir şehre gittiği zaman oradan da davayı açabilir.

Yabancı uyruklularla evlenenler için, bulundukları ülkenin mahkemesi bu davayı kabul etmişse, Tükiye’de de bir tanıma tenfiz davası açmak gerekir. Başka bir ülkede boşanma gerçekleşmişse, Türk mahkemesinden de bunun tescil edilmesi gerekir.

Boşanma davası açmak için nüfus ve adres bilgileri yeterlidir. Basit bir dilekçeyle boşanma istemini ve gerekçelerini dile getirmek gerekir. Boşanmayla ilgili açılacak davada maddi manevi tazminatı, kusurun ne olduğunu belirtmekte fayda vardır. Çünkü mahkeme ona göre gerekli belgeleri toplayacaktır.

Karşı tarafın adresini de dilekçeye yazmak gerekir, çünkü mahkeme ileriki aşamada karşı tarafın mali ve iştimal durumunu belirlemek için onun bulunduğu adresten polis marifetiyle gelir durumunu, mal varlığını belirleyecektir. Bu belirleme, sonraki nafaka, tazminat gibi konularda yönlendirici olacaktır.