Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası

Türk Hukuk sitemine göre tarafların boşanma bilmesi için mutlaka boşanma davası açması gerekir. Mahkeme kararı olmadan tarafların boşanmaları mümkün değildir. Bazı ülkelerde belediyeler veya valiliklar boşanma kararı verebilmektedir. Fakat bu kararlar Türk hukukunda etkili değildir. Bu tür boşanma kararlarının tanınması ve tenfizi de mümkün değildir.

Boşanma davaları oldukça uzun süren ve zor davalardır. Bu nedenle boşanma davası açacak olan kişiler boşanma avukatı yardımı almalıdır. Avukatsız olarak Ankara’da açılan pek çok boşanma davası eksik veya hatalı açıldığı için reddedilmektedir. Bu yüzden insanlar ciddi süre ve hak kaybı yaşamaktadır. Özellikle Ankara ilinde açılan boşanma davalarında Ankara aile mahkemeleri çok yoğun olduğu için bir davalar uzun sürmektedir. Davanın reddedilmiş olması durumunda kişiler en az 2 sene kaybederler.

Boşanma davaları genel olarak iki farklı şekilde açılır. Bunlardan ilki anlaşmalı boşanma davasıdır. İkinici ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davalarında davanın kabul edilebilmesi için mahkemeye geçerli bir boşanma sebebi sunulmalı ve bu sebepler somut delillerle ispatlanmalıdır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası

Madde 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Ayrı Yaşama Nedeniyle Boşanma Davası

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. Fiili ayrılık yada ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası adı verilen bu dava çeşidinde davanın reddedilmesi, red kararının kesinleşmesi ve tarafların 3 yıl hiç bir araya gelmemesi boşanma kararı verilebilmesi için yeterlidir.

  1. Senem