Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

İsim Değiştirme Davası

Çocuğa ismini ana babası koyar. Ana baba isim koyma konusunda anlaşamazsa, sorun hakim kararı ile çözülür. İsmin değiştirilmesi ise ancak mahkeme kararı ile olur. Eğer anne bababalar, sürekli olarak çocuğum adını nasıl değiştirebilirim veya çocukta isim değişikliği nasıl yapılır gibi sorular sormaktadır. İsim değiştirmenin tek yolu isim değiştirme davası açmaktır. Bu davanın bir avukat yardımı ile açılması davanın kazanılma ihtimalini artırır.

Çocuğa Hangi İsimler Konulamaz :

Milli kültüre, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun olmayan, kanuna aykırı isim koyulamaz. Atatürk ismi , kimse için öz ad veya soyad olarak kullanılamaz. İnönü soyadı ise sadece ailesi tarafından kullanılabilir.

Yeni Doğan Çocuk Nüfus İdaresine Ne Zaman Bildirilir:

Doğuma ilişkin bildirim Nüfus Kanunu hükümlerince yapılır. Bu bildirim 2 şahit huzurunda nüfus müdürüne sözlü olarak yapılır. Özel durumlarda posta yolu ile de bildirilir. Doğum, hastanede, doğumevinde, cezaevinde resmi doktor veya ebe tarafından yaptırılmışsa, doğum rapor ile belgelenmişse, şahit dinlemeye gerek yoktur. Her Türk Vatandaşı Nüfus Cüzdanı almaya mecburdur. Reşid olmayan kişilerin Nüfus Cüzdanını veli yada vasileri alır. Bulunmuş çocukların ismini, nüfus idaresi koyar.

İsim Değiştirilmesi İçin Aranan Şartlar:

İsim değiştirme davası açılabilmesi için davacının isim değiştirme isteminde yararı ve haklı bir sebebi olmalıdır.
Davacı reşid ise kendisi, değil ise veli ya da vasisi Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açar.
Dava , davacının yerleşim yeri mahkemesine açılır.

İsim Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır

Nüfus Müdürü ve Cumhuriyet Başsavcısı hazır bulunur.
Nüfus kayıtları getirtilir ve incelenir.
Şahitler dinlenir.
Mahkemenin verdiği kararın hüküm bölümü mahalli bir gazetede ilan edilir.
Mahkemenin verdiği kararı, Cumhuriyet Başsavcısı veya Nüfus Müdürü temyiz edebilir.

İsim Değiştirme Ne Kadar Sürer

Ankara da açılan isim değiştirme davası ortalama olarak 4-5 ay kadar sürmektedir. Bu süre davanın açıldığı yere  göre de değişebilmektedir. Bu dava tanık dinlececeği için en az iki duruşma yapılır. Bu duruşmaların ilki ön inceleme duruşmasıdır. İkinci duruşmada ise tanıklar dinlenir ve dosya karara bağlanır. Avukatsız olarak açılan davalar çok daha uzun sürmektedir. Ayrıca avukat tutulmadan açılan bir çok dava da reddedilmektedir. Bu sebeple isim değiştirme davasının bir avukat yardımı ile açılmasını tavsiye ederim.