Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Mal Paylaşımı, Boşanma Bankadaki Para

Boşanma ile birlikte malın sahibi olan eşe,diğer eş tarafından yapılmış çeşitli katkılar değer artış oranı da dikkate alınarak geri istenir.

Katkı payı davasında malın paylaşılması istenemez,Sadece yapılan katkı alacak yani para olarak istenir.

Katkı payı davasında evliliğin başlangıcından boşanma davası açılıncaya kadar yapılan katkıları konu edilir..Bu nedenle 1 Ocak 2002 de yürürlüğe giren yeni Medeni Kanun sebebi ile katkı payı alacağını nitelik olarak değiştirmemiştir.Kısacası katkı payı evliliğin her aşamasında yapılan aktif tüm katkıları kapsar.

Sorunuzda alınan taşınmazı çalışma karşılığı aldığınız para ve ailenizden aldığınız borçla ödediğinizi belirtmektesiniz.

Eğer çalışmanız 1 Ocak 2002 tarihinden önceki dönemde ise o dönemde yürülükte olan 743 sayılı yasa gereği evin geçimine katkıda bulunma zorunluluğunuz bulunmadığından ve evin reisi olarak bu sorumluluğun erkeğe ait olması sebebi ile kazancınız sizin kişisel geliriniz sayılacaktır.Ailenizden aldığınız para da bağış sayılacağından bu miktar da eşinizin hesabına dahil edilmez.
2002 öncesi veya sonrası dönemde eşinizin aktif olarak malın alınmasına,iyileştirmesine katkısı yoksa,eşinizin katkı payı alacağı da olmayacaktır.

KATILIM ALACAĞI

1 Ocak 2002 de yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu yasal mal rejimi olarak “edinilmiş mallara katılma rejimi”ni benimsemiştir.

Bu düzenlemeye göre 1 Ocak 2002 den sonra eşlerden birinin karşılığı verilerek elde edilmiş para ile alınan mallarının değerleri üzerinden diğer eşin alacak hakkı bulunmaktadır.

Yeni yasaya göre 1 Ocak 2002 ile 22 Ekim 2002 arasında çalışıyorsanız ve bu dönemdeki geliri bu evin alınmasına harcamışsanız sadece bu tarih aralıkları arasındaki değer dikkate alınarak eşinizin katılım alacağı hesaplanacaktır.Mal yine kimina dına kayıtlı ise onundur.

Sn Katılımcı, ana hatları ile mal rejimi tasfiyesi hakkında bilgi yazılmıştır.

Olayınız konusunda taşınmazın edinilme biçimi,parasal kaynağı ve tarihi dikkate alınarak durumun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu nedenle mutlaka boşanma avukatı yardımı alınmalıdır. Özellikle Ankara ilinde ki davalarınız için bize ulaşabilir ve hukuki destek alabilirsiniz.