Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasının Sonuçları

Boşanma davaları genel olarak anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere iki şekilde açılabilir. Eğer taraflar anlaşmalı boşanmak isterse mahkeme tarafların düzenlediği anlaşmalı boşanma protokolünü dikkate alır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma davasının sonuçları taraflarca belirlenir.

Eğer taraflar çekişmeli boşanma davası açarlarsa bu durumda sadece taleplerini ileri sürebilir. Dava konusundaki tüm hususları hakim belirler. Yani anlaşmalı boşanmanın aksine çekişmeli boşanmada tarafların iradesine bakılmaz. Yani çekişmeli boşanma davasının sonuçları tamamen hakim tarafından belirlenir.

Boşanma davaları boşanma avukatı yardımı ile açılırsa olumlu sonuçlanma ihtimali daha yüksektir. Zira Ankara’da açılan avukatsız olarak açılan bir çok dava yapılan hatalar yüzünden reddedilmektedir. Bu hataların önüne geçmek ve davayı kısa sürede bitirmek için avukat yardımı alınmalıdır. Boşanma konusunda hukuki desteğe ihtiyacınız olursa bizimle irtibata geçebilirsiniz.

Boşanma Davasının Reddedilmesi

Açılan bir boşanma davasında geçerli bir boşanma nedeni yoksa veya ileri sürülen boşanma nedenleri somut delillerle ispat edilemezse boşanma davasının reddine karar verilir. Bu durumda tarafların önünde iki yol bulunmaktadır. Bunlar ilki kararı istinaf ederek dosyanın istinaf mahkemesine gönderilmesini sağlamaktır. İstinaf mahkemesi eğer kararı yerinde bulursa kararı onar ve taraflar boşanamamış olurlar. Eğer istinaf mahkemesi kararı yerinde görmezse kararı bozabilir veya kendisi yeni bir hüküm kurar.

Tarafların önündeki ikinci yol ise verilen red kararının  kesinleştirilmesi ve 3 yıl ayrı yaşayarak boşanma yoludur. Bu yollardan hangisinin seçileceği konusunda boşanmak avukatından yardım almak gerekir. Zira verilen red kararı yerinde değilse ve kararın bozulma ihtimali varsa bu durumda kararı istinaf etmek daha doğru olacaktır.

Boşanma Davasında Verilecek Kararlar

Açılan boşanma davası sonucunda bir çok farklı karar verilebilir. Aşağıda örnek boşanma davasının sonuçları yer almaktadır.

Red: Boşanma davasını açan eş, davasının dayanağı olan boşanma sebeblerini ispat edemezse, dava reddedilir. Taraflar barışırlarsa, dava reddedilir. Davacı, davasından vazgeçerse, dava red edilir,

Dava’nın düşmesi: Davacı, davasını takip etmezse, dava düşer.

Boşanma Kararı : Davacı, davasını ispat ederse ve davanın reddini gerektiren bir sebep de yoksa, Boşanma kararı verilir.

Ayrılık Kararı: Hakim, tarafların barışma ihtimali olduğuna kanaat getirirse, ayrılığa karar verebilir. Boşanma hükmü kesinleşmeden davacı ölürse hüküm kendiğinden ortadan kalkar. Boşanma hükmü kesinleştikten sonra yürürlüğe girer ve ancak o zaman Kanun’da yazılı sonuçlan doğurur. Boşanma hükmü kesinleştikten sonra boşanan kadın hemen evlenemez. Zira TMK. m: 132′ye göre, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Ancak, bu süre, kadının doğurmasıyla biter.