Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Onay Ve Apostil Nedir

Apostil şerhi bir çok belge için kullanılan bir şerhtir. Fakat biz sadece boşanma davalarının tanıma tenfizi açısından gereken apostil şerhini inceleyeceğiz. Onay ve apostil nedir ? Apostil, yabancı bir mahkeme tarafından verilen boşanma kararının başka bir ülkede tanınması ve tenfizinin yapılabilmesi için gerekli olan bir şerhit. Lahey sözleşmesine üye ülke devletleri arasında geçerlidir. Bu şerh yabancı mahkeme kararına uluslararası bir geçerlilik kazandırır.

Tanıma tenfiz davaları açılırken yabancı mahkeme tarafından verilen kararın mutlaka apostilli olması gerekir. Aksi halde mahkeme davayı kabul etmez. Biz tanıma tenfiz avukatları olarak müvekkillerimizi bu konuda ayrıntılı olarak bilgilendiriyoruz. Fakat tanıma tenfiz davasını avukatsız olarak açan kişiler eksik evrak ile mahkemeye başvurursa çok ciddi süre kayıpları yaşayacaktır. Böyle bir durumla karşılaşmamak için avukat yardımı almak şarttır.

Tanıma Tenfiz İçin Gerekli Evraklar

Yabancı boşanma kararlarının Türkiye’de geçerli olabilmesi için tanıma tenfiz davasının kabul edilmesi gerekir. Bu davanın kabul edilebilmesi için bir takım evraklar gereklidir. Bu evraklar;

1- Yabancı mahkeme kararının aslı ve kesinleşme şerhi

2- Yabancı mahkeme kararı için apostil şerhi

3- Yabancı mahkeme kararının Türkçe tercümesi ve onayı

4- Avukatın dava açabilmesi için gerekli olan boşanma vekaletnamesi (bu vekaletname mutlaka fotoğraflı olmalı ve boşanma, tanıma tenfiz, davanın kabulü, kanun yollarından feragat yetkisi içermelidir.)

Apostil Şerhi Nedir

Tanıam tenfiz davası açmak isteyen bir çok kişi onay ve apostil nedir gibi sorular sormaktadır. Apostil, 5 Ekim 1961 tarihinde Den Haag’da taraf ülkelerce imzalanan Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenen resmi bir belgenin diğer bir ülkede ibraz edilebilmesine olanak sağlayan bir onaydır (örneğin; Türkiye’de düzenlenmiş bir belgenin Almanya’da tanınması).

Apostil, taraftar (sözleşmeyi imzalayan) bir ülkenin sınırları dahilinde düzenlenen, diğer bir taraftar ülkenin sınırları içinde ibraz edilmesi gereken resmi belgeler için, bu belgenin hangi yetkili makamdan verildiğini belirten o ülkenin (belgenin düzenlendiği ülkenin) yetkili makamları tarafından yapılan bir onaydır (belge hangi ülkede düzenlendiyse apostil o ülkede yapılır). Sözleşme taraftarı her ülke, apostilin hangi makamlarca düzenleneceğini kendi belirler.Türk mahkemeleri karar üzerinde konsolosluk onayı ya da apostille görmeden tanıma kararı vermez.