Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Ad Değişikliği Davası

Ad yada isim değiştirmek için asliye hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Nüfus kayıtlarında değişiklik yapılmasının tek yolu budur. Mahkeme kararı olmadan nüfus kayıtlarında bir değişiklik yapılamaz. Ad değişkliği davası kişinin ikamet ettiği yerde açılır. Ad değişikliği davası sadece bir kez açılabildiği için bu davada yapılacak hataların telafisi mümkün değildir . Bu sebeple bu davalar mutlaka avukat yardımı ile açılmalıdır.

Ad değiştirebilmek için haklı bir neden olması gerekir. Aksi halde ad değişikliği davası kabul edilmez. Haklı neden olarak ismin telaffuzunun zor olması, isim küçük düşürücü olması gibi nedenler ileri sürülebilir. İleri sürülen bu nedenlerin ispatlanması gerekir. iddi edilen ad değiştirme nedenleri ispat edilemezse mahkeme davanın reddine karar verir.

Ad Değiştirmek Ne Kadar Sürer

Ankara ilinde açılan bir ad değişikliği davası ortalama olarak 4-5 ay sürebilmektedir. Zira bu davalar Ankara asliye hukuk mahkemesinde açılmaktadır. Asliye hukuk mahkemelerinin yoğunluğu göz önüne alındığında bu süre dahada uzayabilmektedir. Fakat bu dava bir avukat yardımı ile açılırsa daha kısa sürede sonuçlanabilir. Zira avukat davanın kısa sürmesi için gerekli işlemleri doğru bir şekilde yapar. Dava hatalı olarak açılırsa ciddi süre kayıpları yaşanabilir. Ayrıca mahkemeye sunulan tanıklar zamanında duruşmaya gelmezlerse gereksiz yere bir celse kaybedilir. Bu da ortalama 2 ay gibi bir süreye malolur.

Ad Değiştirme Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI :
ASRESİ :

DAVALI : … Nüfus İdaresi Müdürlüğü.

KONU : Haklı neden sebebiyle isim tashihi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Her ne kadar nüfus kayıtlarında …….. ismiyle kayıtlı olsam bile aile ve arkadaşlarım ve hatta çalıştığım işyerinde çevremde bile……… ismiyle tanınmakyım.

2- Bu durum kayıtlar ile özel hayatımda ve iş hayatımda karışıklığa neden olmaktadır.

3- Bu nedenle nüfus kayıtlarında ……. olarak geçen ismimin …….. olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmam zorunlu hale gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER : MK, NK, HUMK ve diğer ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Nüfus kayıtları, tanık beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Açıkladığım sebeplerle nüfusta ……ismiyle kayıtlı olan adımın…….. olarak değiştirilmesini ve bu ad değişikliğinin çocuğumun nüfus kayıtlarına baba adı olarak teşmiline karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim. …/…/…

Davacı Vekili

Avukat Ankara