Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davasında Kadının Hakları

Türk Medeni Kanunu’na göre kadın ve erkek eşittir. Aralarında herhangi bir ayrım yapılmamıştır. Fakat Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanununda bir takım pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Boşanma davasında kadının hakları nelerdir ? Öncelikle erkek eşin şiddet uygulama ihtimali varsa kadın erkeğin evden uzaklaştırılmasını talep edebilir. İkinci olarak açılacak boşanma davasında yoksulluk nafakası talep edilebilir. Eğer kadının kalacak yeri yoksa müşterek konutun kendisine tahsis edilmesini isteyebilir. Eğer boşanmaya neden olaylarla erkek kusurlu ise yani erkek kadına şiddet uygulamış ise, aldatmışsa yada hakaret etmiş ise kadın kendisi için maddi manevi tazminat talebinde bulunabilir.

Bu saydığımız hakların büyük bir çoğunluğu erkek içinde geçerlidir. Kanunda kadın erkek arasında ayrım yapılmadığı için erkeklerin de bu hakları talep etmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ayrıca boşanma davası açıldıktan sonra veya dava açılmadan önce müşterek konutun satılması ihtimali mevcut ise ev kendi üzerine olmayan taraf konutun satışını önlemek için aile konutu şerhi konulmasını talep edebilir. Böylece müşterek konutun kötü niyetli olarak satışının önüne geçilmiş olur.

Boşanmada Kadın Hakları

Boşanma davası açmayı düşünen kadının öncelikle iyi bir boşanma avukatı ile görüşmesini tavsiye ederim. Zira boşanma süreci oldukça zor ve yıpratıcı bir süreçtir. Bu süreçte kadınların hak kaybına uğrama ihtimali de yüksektir. Kadınların mağdur olmamaları için bu süreçte profesyonel bir yardım alması oldukça önemlidir. Boşanma davasında kadının hakları konusunda bir talep olmazsa hakim re’sen karar veremez. Örneğin maddi manevi tazminat talebi olmadan hakimin tazminata hükmetme şansı yoktur. Bu sebeple bir kısım hakların alınması için talep olması gerekir. Bu yüzden Ankara boşanma avukatı yardımı ile bu davayı açmak gerekir.

Boşanma Davasında Kadın İçin Nafaka

Boşanma davası açıldıktan sonra hakim eşlerin normal hayatını idame ettirebilmesi için bir tedbirler alır. Bunların başında da nafaka gelir. Eğer kadın çalışmıyorsa yani ev hanımı ise ve boşanma davası açılmışsa hakim kadın lehine bir tedbir nafakasına hükmeder. Bu nafaka dava sonunda yoksulluk nafakasına dönüşür. Nafakaya hükmedilirken davayı kimin açtığına bakılmaz. Yani kadın ister davacı olsun isterse de davalı olsun tedbir nafakası hak kazanır. Eğer boşanma sürecinde çocukların velayeti anneye verilmişse bu durumda erkek çocuklar içinde bir nafaka ödemelidir. Bu nafaka da velayet annede olduğu için kadına ödenir. Çocuklar için ödenecek olan nafaka belirlenirken tarafların kusur durumuna bakılmaz. Boşanma davasında kadının hakları konusunda ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız iyi bir boşanma avukatına başvurmanızı tavsiye ederim.

Boşanma Davasında Kadının Hakları