Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davası Çocuk

Boşanma davalarının belki en çok sorun yaşılan konulardan biri velayettir. Boşanma süreci giren çiftlerin her iki se çocuğun velayetini almak isterler. Hatta çoğu zaman çocuk bir karşı tarafa bir silah olarak kullanılır. Boşanma davası çocuk için oldukça zor bir süreçtir. Bu süreçte çocuklar çok ağır tramvalar yaşabilir. Eşlerin bu süreçte çocuğun psikolojisini ve geleceğini düşünmesi gerekir.

Boşanma davası açıldıktan sonra aile hakimi çocuğun velayetinin dava süresi boyunca kimde kalacağı konusunda bir karar alır. Dava sonunda da kalıcı velayet kararı verir. Dava süreyi boyunca tedbiren verilen velayet genellikle küçük bir araştırma sonucu verildiği için dava sonunda velayet konusunda farklı bir karar verilebilir.

Aile hakimi velayeti kime vereceği konusunda bir karar almadan önce sosyal hizmet uzmanından görüş alır. Eğer çocuğun yaşı belirli bir seviyeye gelmişse çocukları dinler. Son olarakta tarafların sosyal ekonomik durumlarını araştırır ve karar verir.

Boşanma davası çocuk için bir yol ayırımıdır. Bu davadan sonra çocuk ya annesinde yada babasında kalacaktır. Velayet kendisine verilmeye taraf ise çocuğu sadece belirli günlerde görebilecektir.

Boşanmada Velayet Nasıl Alınır

Boşanma davasında çocuğun velayetini almanın birinci kuralı iyi bir boşanma avukatı yardımı almaktır. Eğer avukat tutmadan bu yola girerseniz yapacağınız hatalar sonucunda velayeti alamayabilirsiniz.  İkinci olarak davaya çok iyi biri şekilde hazırlık yapmak gerekir. Çocuğun neden sizinle kalması gerektiği konusunda somut ve geçerli nedenler öne sürülümeli ve bu nedenler ispatlanmalıdır. Özellikle karşı tarafın kusurları varsa bu hakime etkili bir şekilde ifade edilmelidir.

Velayetin Değiştirilmesi

Hakim tarafından velayet konusunda bir karar verildikten sonra şartların değişmesi durumunda velayetin değiştirilmesi davası açılabilir. Bu davanın boşanma avukatı yardımı açılması çok daha iyi olacaktır. Veyaleti alan taraf çocuğu diğer eşe göstermezse bu durumda velayetin değiştirilmesi gündeme gelebilir. Örneğin çocuk Ankara’da yaşıyorsa ve diğer eş Eskişehir’den çocuğunu görmek için geliyorsa ve çocuğu göremiyorsa bu durumda icra kanalı ile çocuğu görme yöntemini kullanmalıdır.

Velayet konusunda karar verilirken çocuğun üstün yararı gözetilir. Çocuğun psikolojik ve kişisel gelişimi için hangi tarafta kalması uygunsa hakim çocuğu o tarafa verecektir.

Boşanmada Velayet Konusunda Yargıtay Kararı

Aşağıda boşanma davası çocuk konusunda emsal bir karar sunulmuştur. Bu kararda Yargıtay’ın konu hakkında ne düşündüğü konusunda bilgi sahibi olunabilir.

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2010/10784
K. 2011/1432
T. 27.1.2011

• VELAYET (Kesinleşen Boşanma Kararı İle Babaya Verildiği – Davacı Annenin Talebi ve Babanın Kabulü Üzerine Anneye Verilemeyeceği/Velayetin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu)

• VELAYETİN KAMU DÜZENİ İLE İLGİLİ OLDUĞU (Kesinleşen Boşanma Kararı İle Babaya Verildiği – Davacı Annenin Talebi ve Babanın Kabulü Üzerine Anneye Verilemeyeceği)

• BOŞANMA KARARI İLE VELAYETİ BABAYA VERİLEN ÇOCUK (Davacı Annenin Talebi ve Babanın Kabulü Üzerine Anneye Verilemeyeceği/Velayetin Kamu Düzeni İle İlgili Olduğu)

4721/m. 182, 336
ÖZET : Müşterek çocukların velayeti kesinleşen boşanma kararı ile davalı babaya verilmiş, davacı anne velayetin babadan alınarak kendisine verilmesini istemiştir. Velayet kamu düzeni ile ilgili olup davalının kabulü sonuç doğurmaz.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Müşterek çocukların velayeti kesinleşen boşanma kararı ile davalı babaya verilmiş, davacı anne velayetin babadan alınarak kendisine verilmesini istemiştir. Velayet kamu düzeni ile ilgili olup davalının kabulü sonuç doğurmaz.

Tarafların delilleri sorulup, gösterdikleri takdirde toplanıp, gerektiğinde uzmanlardan rapor alınarak sonucu uyarınca velayet düzenlemesi gerekirken davalının kabul beyanı nazara alınarak ilk oturumda yazılı biçimde velayetin babadan alınarak davacıya takdirine karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.01.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  1. Şule