Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Bilgisayar Yoluyla İşlenen Suçlar

Bilişim suçları genel olarak bilgisayar yoluyla işlenen suçlar olarak tanımlanabilir. Bu tür davalara bakan avukatlara da bilişim avukatı veya bilişim suçu avukatı ismi verilmektedir. Bilişim suçları oldukça teknik bir suç tipi olduğu için her avukatın bu konuda uzman olması mümkün değildir. İyi bir bilişim avukatı olabilmek için çok fazla araştırma yapılmalı, emsal davalar incelenmeli, güncel hukuk ve teknolojik gelişmeler takip edilmeli ve en nihayetinde bu alana ilgili olmalıdır.

Bilgisayar yoluyla işlenen suçlar giderek çeşitlenmektedir. İnterner kullanımın giderek artması, insanların her türlü ihtiyacını internet üzerine karşılması suçluları bu alana yönetlmiştir. Bilişim suçlarının ve bilişim hukukunun giderek gelişeceği ve bu alanada açılan dava saysının artması öngörülebilen bir durumdur.

İnternet kullanan bir çok kişi hangi fiilerin bilişim suçu olduğunu bilmemektedir. Yani bir çok kişi aslında suç işlemekte ve şikayetçi olunmadığı için bunun suç olduğunun farkına varmamaktadır. Örneğin bir başkasının fotoğrafını izinsiz olarak çekip internette yayınlamak suç olabilir. Bu durumda özel hayatın gizliliğin ihlal edilmesi veya kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçu gündeme gelebilir.

Müstehcenlik Ve Çocuk Pornografisi

Bilişim suçları ve bilgisayar yoluyla işlenen suçlar oldukça çeşitlidir. Günümüzde en çok karşılan suç tiplerinden biri de mütehcenlik ve çocuk pornosu suçudur. Özellikle NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) Yani Türkçesi ABD Ulusal Kayıp ve Sömürülen Çocuklar Merkezi olan kurum bir çok görüntüyü tespit ederek ilgili emniyet müdürlüklerine göndermekte ve bu kişiler hakkında çocuk pornosundan dolayı kamu davası açılmaktadır.

Bilişim Suçu Nedir

Bilişim günümüzde insanların birbiri ile toplumsal , teknik ve ekonomik iletişim kurmak için, bilgiyi düzenli şekilde işleyen elektronik aletlerden faydalanmasıdır.
Bilişim Suçları ile ilgili olarak Avrupa’da yapılmış olan ilk tanımlama Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun 1983 yılında Paris Toplantısında yapılmıştır. Buna göre ; Bilişim Suçu , bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde gayri kanuni, gayri ahlaki ve yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranıştır.
Bilişim Suçu teriminden genel olarak anlaşılması gereken ;
a. Suçun işlenmesinde teknolojinin kullanılması gerektiği
b. Teknoloji kullanarak yapılan eylem ile bilgisayarlar, sistemler veya bunlarla korunan veriler üzerinde zarara yol açan etkiler bırakılmasıdır.
Bilişim Suçları Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir başlık olarak düzenlenmiş , Kanunun 243.m – 244.m – 245. maddelerinde tanımı ve müeyyidelerine yer verilmiştir.

Bilişim Suçu aşağıda sayılan suç tiplerinin ortak tanımıdır ;
a. Bilgisayar yolu ile işlenen suçlar
b. Dijital ortamda işlenen suçlar
c. İnternet vasıtası ile işlenen suçlar
d. Siber suçlar
e. Yüksek teknoloji suçları

  1. Volkan