Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Anlaşmalı Boşanma Nasıl Olur, Anlaşmalı Boşanma Nasıl Yapılır

Anlaşmalı boşanma davası Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesinde düzenlenmiştir. Bu kanuna göre anlaşmalı boşanma nasıl olur ? Anlaşmalı boşanma davası için gereken şartlar ; anlaşmalı boşanma nasıl yapılır sorusuna cevap vermeden önce incelenemesi gereken şartlardır.
a
Evlilik en az 1 yıl sürmüş olmalıdır
b. Her iki taraf da duruşmada hazır bulunmalıdır.

Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafları bizzat dinleyecek ve taraflarca hazırlanmış olan, boşanmanın mali sonuçları ile varsa çocukların durumunu düzenleyen Anlaşmalı Boşanma Protokolünü uygun bulduğu takdirde onaylayacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasını taraflar birlikte açarlar veya bir tarafın açtığı dava diğer eş tarafından kabul edilir. Bu durumda evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır.

Anlaşmalı Boşanma Süreci

Anlaşmalı Boşanma Davası taraflardan birisinin yerleşim yeri veya eşlerin davadan önce son 6 aydan beri birlikte oturdukları yer Aile Mahkemesi’nde açılır. Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde “tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı” hükmü uygulanmaz. Hakim, gösterilen olayların varlığına vicdanen inanmadıkça, boşanmaya karar veremez. İki tarafın boşanma ve olaylarla ilgili ikrarları da Hakimi bağlamaz.

Anlaşmalı Boşanma Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davasının süresi davanın anlaşmalı boşanma avukatı ile açılıp açılmadığında göre değişmektedir. Avukatsız olarak açılan davalar ortalama 2-3 ay sürebilmektedir. Eğer dava hatalı veya eksik olarak açılmışsa bu süre çok daha uzun olacaktır. Dava avukat yardımı ile açılırsa bu durumda 2-3 hafta içerisinde sonuçlanabilir. Bazı davalarımızı 1 hafta içerisinde bile sonuçlandırabilmekteyiz. Dava kısa sürede bitmesi için dava dilekçesinin ve anlaşmalı boşanma protokolünün eksiksiz olarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma nasıl olur sorusu hakkında ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Maliyeti

Anlaşmalı boşanma davası açılırken iki farklı masraf kalemi vardır. Bunlardan ilki mahkemeye ödenmesi gereken harçlar ve gider avansıdır. İkinci ise anlaşmalı boşanma avukatı için ödenmesi gereken vekalet ücretidir. İlk masraf kalemi olan harçlar ve gider avansı davanın açılabilmesi için gerekli olan ve devlete ödenen bir tutardır. Bu tutar dava açılırken Ankara aile mahkemesi veznesine yatırılır. İkinci kalem olan avukatlık ücreti ise davayı açan avukat için ödenmesi gereken tutardır. Bu tutarı taraflar arasında anlaşarak belirler. Fakat bu tutar Ankara Barosu Avukatlık Ücret Tarifesinden düşük olarak belirnemez. Anlaşmalı boşanma maliyeti ve anlaşmalı boşanma nasıl yapılır konusu hakkında bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.