Avukat Dinç Can Kaptan'ın BBC gazetesi Bilişim Suçları Dijital Şiddet üzerine son röportajını okumak için lütfen tıklayın.  Cumhuriyet Gazetesi'nde de yayınlanan bu röportajı Cumhuriyet Gazetesi üzerinden okumak için ise lütfen burayı tıklayın.

Boşanma Davalarında Ispat Sorunu

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2000/5912

K. 2000/7461

T. 5.6.2000

• BOŞANMA DAVASI ( Kadının Felçli Olması )

• KARI KOCANIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ ( Birbirlerine Sadakat ve Müzaharetle Görevli Olmaları )

• FELÇLİ OLMAK ( Tek Başına Felçin Boşanma Nedeni Olmaması )


ÖZET : Karı koca birbirlerine sadakat ve müzaharetle görevli olup, tek başına felç boşanma nedeni sayılamaz.
DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece yerilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
KARAR : Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle karı-koca birbirlerine sadakat ve müzaharetle görevli olup ( MK. 151/3 ) tek başına felç boşanma nedeni olamayacağına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanıma uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine peşin harcın mahsubuna oyçokluğuyla karar verildi. 5.6.2000
MUHALEFET ŞERHİ 
Davalının yatalak olduğu, iyileşmenin tıbben mümkün olmadığı, felçli olan davacıyla cinsel ilişkiye girme olanağının bulunmadığı da ilmen ( Rapor ) gerçekleşmiştir. Tanıklar davacının 7 yıldır davalıya iyileştirmek üzere büyük bir çaba içinde olduğunu da açıklamışlardır.
Karı-koca arasında cinsel ilişki ortak yaşamın çok önemli bir öğesidir. Bu durumda kocanın yasa dışı cinsel ilişkiye girmesi büyük bir olasılıktır. Davalı kusurlu olmamakla beraber sevgi bağı koca yönünden nefrete dönüşmüştür. Kocayı ömrünün sonuna kadar yatalak bir eşe bağımlı tutmanın insani ve hukuki bir dayanağı yoktur.
Karı-koca arasında evlilik birliği elverişsiz hale gelmiştir. Elverişsizlik evlilik birliğini temelden sarsan madde olaylardandır. Kusursuz eşin kendisine bakıcı tutması ve geçimini sağlayacak miktarda yoksulluk nafakası kocanın desteğinden yoksun kalması nedeniyle yeterli miktarda maddi ödence verilmesi karı-koca arasındaki dengelerin bu şekilde düzenlenmesi gerekir. Açıklanan nedenlerle boşanmaya karar verilmesi gerekir.

  1. Hayriye